Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Omaishoito

Ohjeita omaishoidon tuen asiakkaille koronaviruksesta 26.3.2020

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan kopio lääkärin C-lausunnosta. Omaishoidon tukihakemus ja myöntämisperusteet saa pyydettäessä myös paperiversiona. Hakemuksen saavuttua omaishoidon tukivastaavalle, hän ottaa yhteyttä hoitajaan ja hoidettavaan ja sopii arviointikäynnistä kotiin. Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtävästä havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista sekä toimintakyvyn arvioinnista.

Omaishoidon tukipäätös tehdään kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen kirjallisena ja se lähetetään postitse kotiin. Myönteisen päätöksen liitteeksi laaditaan sopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Alle 65-vuotiaitten omaishoidon tuki hoidetaan Vammaispalveluissa.
Yli 65-vuotiaitten omaishoidon tuki hoidetaan Ikääntyneiden palveluissa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 2022
Omaishoidon tukihakemus SU
Omaishoidon tukihakemus RU
Dokumenttien toimittaminen omaishoidon tuelle

Muuta tietoa omaishoidosta:
Omaishoidon vapaat – esite
Palveluseteliopas (Klientguide till servicesedlar)
Palveluseteli, palveluiden tuottajat
Sijaishoito
Sijaishoitoraportti