Omaishoito

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa (Omaishoitolaki, 937/2005). Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu hoidettavalle annettava omaishoito sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka määritellään asiakkaalle tehtävässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen myöntäminen pohjautuu omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan C-lääkärinlausunto. Hakemuslomakkeen voi tulostaa Lohjan kaupungin verkkosivuilta osoitteessa lohja.fi tai pyytää postitse p. 044 375 0086. Hakemukset liitteineen postitetaan hakemuslomakkeessa olevaan osoitteeseen. Hakemuksen saavuttua omaishoidon tukivastaaville, he ottavat yhteyttä hoitajaan ja hoidettavaan ja sopivat arviointikäynnistä kotiin. Arviointi koostuu kotikäynnillä tehtävästä havainnoinnista, omaishoidettavan ja omaishoitajan haastatteluista sekä toimintakyvyn arvioinnista.

Omaishoidon tukipäätös tehdään kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen kirjallisena ja se lähetetään postitse kotiin. Myönteisen päätöksen liitteeksi laaditaan sopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma.

Alle 65-vuotiaitten omaishoidon tuki hoidetaan Vammaispalveluissa.

Dokumenttien toimittaminen omaishoidon tuelle

 

Muuta tietoa omaishoidosta:
Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2018
Toimeksiantosopimus
Palveluseteliopas (Klientguide till servicesedlar)
palveluseteli, palveluiden tuottajat / kotiin annettava palvelu
palveluseteli, palveluiden tuottajat / tehostettu palveluasuminen 
Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki hoidetaan Ikääntyneiden palveluissa