Kysely

Kuljetukset 2019 – sivulla on huhtikuun loppuun saakka auki kysely, jossa asiakkaat voivat
osallistua kuljetuskilpailutuksen valmisteluun kertomalla, mikä kuljetuksissa on omasta
mielestä tärkeää.

Kysely on avoin kaikille ja löytyy osoitteesta www.espoo.fi/kuljetukset2019

www.espoo.fi
Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien vammais- ja vanhuskuljetukset uudistuvat vaiheittain. Muutostyötä valmistellaan Kuljetukset 2019 -projektissa. Tavoitteena on luoda kunnille yhteiset kriteerit ja toimintatavat vammaispalvelu- ja sosiaalihuolt


 Kyselyyn voi vastata myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kehittäjäasiakkailla on lisäksi mahdollisuus ilmoittautua mukaan työpajaan, jossa pohditaan vaatimusmäärittelyjä kuljetuksiin sekä laaditaan kuljettajille toimintaohjeita. Tästä kehittäjäasiakkaat ovat jo saaneet ilmoittautumiskyselyn.