Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää päivittäisiin toimiin, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen sekä työhön ja opiskeluun. Avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, jotka edellyttävät pääosin hoitoa ja huolenpitoa. Vammaiselle henkilölle tehtävän palvelusuunnitelman avulla kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen palvelujen tarve ja esimerkiksi se, mihin tarkoituksiin henkilökohtaista apua järjestetään ja mikä on palvelun järjestämistapa.

Työnantajamalli
Lohjan kaupunki järjestää henkilökohtaista apua ensisijaisesti työnantajamallilla, jossa vammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana. Lohjan kaupunki korvaa avustajan palkkauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajakuluista aiheutuvat kustannukset.

Henkilökohtaisen avun työtuntien ilmoituslomake

Ohje, työtuntien raportoiminen työnantajamallissa

Palveluseteli

Lohjan kaupungilla on henkilökohtaisen avun toisena järjestämistapana palveluseteli. Jos vammaisen henkilön kanssa on sovittu henkilökohtaisen avun järjestämisestä palvelusetelin avulla, hän voi ostaa valitsemaltaan palveluntuottajalta henkilökohtaista apua palvelusuunnitelman ja päätöksen mukaisessa laajuudessa.

Palvelusetelimallia hallinnoidaan palveluntuottajien ja kaupungin kesken sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n avulla.

Palveluntuottajat