Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Henkilökohtainen apu

Lue tästä: Ohjeita henkilökohtaisen avun käyttäjille koronaviruksesta


 

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista
kotona ja kodin ulkopuolella. Palvelua voidaan myöntää päivittäisiin toimiin,
harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämiseen sekä työhön ja opiskeluun. Henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu
pääosin hoitoon ja huolenpitoon.
Vammaispalveluhakemus

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen palvelujen tarve,
mihin tarkoituksiin henkilökohtaista apua järjestetään ja järjestämistapa.

Työnantajamalli

Lohjan kaupunki järjestää henkilökohtaista apua ensisijaisesti työnantajamallilla,
jossa vammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana. Kaupunki korvaa
avustajan palkkauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajakuluista aiheutuvat
kustannukset.

Tukea henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen: Heta-Liitto ry

Työsopimuslomake
Henkilökohtainen apu työtuntien ilmoituslomake
Työtuntien ilmoittamislomakkeen lähettämisvaihtoehdot

Palveluseteli

Lohjan kaupungilla henkilökohtaisen avun toinen järjestämistapa on palveluseteli.
Jos apu järjestetään sovitusti palvelusetelillä, asiakas voi ostaa henkilökohtaista
apua valitsemaltaan palveluntuottajalta päätöksen mukaisesti.

Palvelusetelimallia hallinnoidaan palveluntuottajien ja kaupungin kesken
sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n avulla.
Palveluntuottajat
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja 1.5.2018 alkaen