Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista
kotona ja kodin ulkopuolella. Palvelua voidaan myöntää päivittäisiin toimiin,
harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämiseen sekä työhön ja opiskeluun. Henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu
pääosin hoitoon ja huolenpitoon.
Vammaispalveluhakemus

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen palvelujen tarve,
mihin tarkoituksiin henkilökohtaista apua järjestetään ja järjestämistapa.

Työnantajamalli

Lohjan kaupunki järjestää henkilökohtaista apua ensisijaisesti työnantajamallilla,
jossa vammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana. Kaupunki korvaa
avustajan palkkauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajakuluista aiheutuvat
kustannukset.

Tukea henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen: Heta-Liitto ry

Työsopimuskaavake
Henkilökohtaisen avun työtuntien ilmoituslomake
Työtuntien ilmoituslomakkeen lähettämistavat

Palveluseteli

Lohjan kaupungilla henkilökohtaisen avun toinen järjestämistapa on palveluseteli.
Jos apu järjestetään sovitusti palvelusetelillä, asiakas voi ostaa henkilökohtaista
apua valitsemaltaan palveluntuottajalta päätöksen mukaisesti.

Palvelusetelimallia hallinnoidaan palveluntuottajien ja kaupungin kesken
sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n avulla.
Palveluntuottajat
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja 1.5.2018 alkaen