Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Palvelua voidaan myöntää päivittäisiin toimiin, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen sekä työhön ja opiskeluun. Henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu pääosin hoitoon ja huolenpitoon.
Vammaispalveluhakemus

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen palvelujen tarve, mihin tarkoituksiin henkilökohtaista apua järjestetään ja järjestämistapa.

Työnantajamalli

Lohjan kaupunki järjestää henkilökohtaista apua ensisijaisesti työnantajamallilla, jossa vammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana. Kaupunki korvaa avustajan palkkauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajakuluista aiheutuvat kustannukset.

Tukea henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen: Heta-Liitto ry

Työsopimuskaavake
Henkilökohtaisen avun työtuntien ilmoituslomake
Työtuntien ilmoituslomakkeen lähettämistavat

Palveluseteli

Lohjan kaupungilla henkilökohtaisen avun toinen järjestämistapa on palveluseteli. Jos apu järjestetään sovitusti palvelusetelillä, asiakas voi ostaa henkilökohtaista apua valitsemaltaan palveluntuottajalta päätöksen mukaisesti.

Palvelusetelimallia hallinnoidaan palveluntuottajien ja kaupungin kesken sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n avulla.
Palveluntuottajat