Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Asumisen tuki

Jokaisella on oikeus omaan kotiin ja saada sinne tarvitsemansa tuki. Jokaisella on
myös oikeus päättää, kenen kanssa kotinsa jakaa. Tämän mahdollistamiseksi
järjestämme vammaisille asumisvalmennusta, palveluja, tukitoimia ja
erilaisia asumismuotoja.

Asumisvalmennus

Tarjoamme asumisvalmennusta ensimmäiseen omaan kotiin muutettaessa
tai asumismuodon vaihtuessa. Siinä arjen tilanteita ja hyviä käytäntöjä käydään
läpi ja harjoitellaan tukea antavan työntekijän kanssa.

Tuettu asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen

Omassa tai vuokra-asunnossa asumiseen on mahdollista saada tukea
esimerkiksi ammatilliselta tukihenkilöltä. Tuen avulla asiakas pitää yllä
tai kehittää asumisen taitojaan.

Järjestämme vammaisten ympärivuorokautista asumista ostopalveluna
alueen palveluntuottajilta. Joissain yksiköissä henkilökuntaa on paikalla
kaikkina vuorokauden aikoina ja joissain muulloin paitsi yöaikaan.

Pitkäaikainen perhehoito

Perhehoito on asumista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Se tarjoaa
kodinomaista ja tarpeenmukaista hoitoa sekä läheisiä ihmissuhteita.

Palveluasuminen

Vaikeavammaisen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät
välttämättömät palvelut. Asiakkaalla tulee olla toimiva asunto, jossa asuessaan
hänellä on asukkaan oikeudet ja velvollisuudet ja hän saa asumisensa tueksi
riittävästi palveluja ja tukea.

Asunnon muutostyöt

Korvaamme vaikeavammaiselle vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät
ja kohtuuhintaiset vakituiseen asuntoon tehtävät rakennustyöt. Näitä muutostöitä
voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen ja luiskien rakentaminen.

Sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti arvioivat yhdessä asiakkaan ja rakentamisen
asiantuntijan kanssa muutostöiden tarpeellisuuden sekä toteuttamistavan.
Ohje asunnon muutostöiden hakemiseen

Asunnon välineet ja laitteet

Vaikeavammaisen asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden, esimerkiksi nosto-
ja hälytyslaitteiden, kohtuulliset kustannukset voidaan korvata.

Hae palveluita: Linkki hakemuslomakkeisiin.