Apuvälineet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Ensisijaisesti apuvälineet myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena,
katso Fysioterapian apuvälinepalvelut

Korvausta muihin kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin voidaan myöntää asiakkaalle,
jolla on vammasta aiheutuvia erityisiä tarpeita. Korvaus on enintään puolet kustannuksista.