Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden lohjalaisten lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa. Haasteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatukseen ja päivärytmiin liittyvät asiat, vanhempien uupumus, erilaiset toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat perhetyön ja kotipalvelun lisäksi kaikki muutkin kunnan palvelut. Yhteistyötä tehdään perheen läheisten ja perhettä tukevien muiden tahojen kanssa.

Perhesosiaalityön yhteystiedot
Käyntiosoite: Laurinkatu 50, 08100 LOHJA (2. kerros)
Päivystysnumero 0500-486 101

Lapsiperhetyön päällikkö Päivi Känkänen, puh. 044 374 1225
Johtava sosiaalityöntekijä Anu Virtanen, puh. 044 374 3241

Ruotsinkielinen palvelualue
Sosiaalityöntekijä, Glad- Jungner Gun-Viv 044-3749418
Sosiaaliohjaaja, di Rodi- Maukku Suzanne 044- 3691172

Anttilan alue
Sosiaalityöntekijä, Salin Susanna 044-3749515
Sosiaaliohjaaja, Kinnunen Anu 044-3740273

Harjun alue
Sosiaalityöntekijä, Sipilä Riikka 044-3691179

Järnefeltin alue
Sosiaalityöntekijä, Glad- Jungner Gun-Viv 044 3749418
Sosiaaliohjaaja, Muhonen Heidi 044-3740270

Mäntynummen alue
Sosiaalityöntekijä, Kautto Virpi 044-3749414

Nummen alue
Sosiaalityöntekijä, Halla-aho Ilkka 044-3741161
Sosiaaliohjaaja Vainio Erika 044-374 1157

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoituksen voit tehdä puhelimitse tai tulostamalla lastensuojeluilmoituksen klikkaamalla linkkiä Lastensuojeluilmoitus