Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Adoptio

Adoptio on oikeudellinen toimenpide, jossa keskeisinä seikkoina on huolehtia lapsen edusta ja löytää lapselle pysyvä ja turvallinen koti.  Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen biologisilta vanhemmilta adoptiovanhemmille. Adoptiossa luodaan purkamaton suhde lapsen ja vanhemman välille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin perheen biologinen lapsi. Adoption tarkoituksena on turvata pysyvä perhe ja tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa syntymäperheessään. Adoptio alkaa aina adoptioneuvonnalla, joka valvoo lapsen etua ja auttaa ja tukee kaikkia adoption osapuolia: lasta, biologisia vanhempia ja adoptionhakijoita.

 

Lapsen adoptio –adoptioneuvonta biologisille vanhemmille ja lapselle

Vanhemmilla on oikeus päättää lapsensa adoptiosta. Lapsensa adoptioon antamista harkitsevia vanhempia autetaan pohtimaan elämäntilannettaan ja eri vaihtoehtoja. Lapsen isyys on tärkeä tieto lapselle ja isyys selvitetään tarvittaessa. Kummankin vanhemman suostumus adoptioon tarvitaan. Adoptioneuvonnan tarkoituksena on auttaa lasta ja valvoa hänen etuaan, auttaa ja tukea luovutusta harkitsevien biologisten vanhempien päätöksentekoa keskustelemalla eri vaihtoehdoista.

 

Haluan adoptoida lapsen –Kuka voi adoptoida?

Adoptiovanhemmilta edellytetään kykyä rakentaa elinikäinen, hoitava ja lämmin suhde lapseen. Lain mukaan adoptio on mahdollinen 25 vuotta täyttäneille joko avioliitossa oleville tai yksinäisille henkilöille. Adoptiolain mukaan lapsi tulisi sijoittaa ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen. Jos adoptoitava on alaikäinen, adoptoitavan ja adoptionhakijan välinen ikäero saa olla enintään 45 vuotta eikä adoptionhakija saa olla yli 50-vuotias. Joitakin poikkeuksia ikärajoista on, mm. perheensisäiset adoptiot. Vieraan lapsen adoptointiin tarvitaan adoptiolautakunnan lupa. Lupaa haetaan adoptioneuvonnassa tehdyn kotiselvityksen valmistuttua Adoptiolautakunnalta (Valvirassa).

Adoptioneuvonnan tarkoituksena on selvittää hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmiksi ja auttaa tarvittaessa eri osapuolia myös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptiota ei voi purkaa.

Täisi-ikäisen henkilön adoptioiden osalta ei ole tarvetta adoptioneuvonnalle ja hakemuksen adoptiosta voi ohjata suoraan käräjäoikeuteen.

 

Perheen sisäinen adoptio

Perheen sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan sitä, että henkilö adoptoi kumppaninsa lapsen. Se on mahdollista vain avioparin tai rekisteröidyn parin perheessä. Lapsi voi olla toisen kumppanin biologinen tai aikaisemmin adoptoitu lapsi. Perheen sisäinen adoptio on yleistä uusperheissä, jolloin esimerkiksi lapsen vanhemman uusi aviopuoliso adoptoi lapsen, jolloin lasta pidetään aviopuolisoiden yhteisenä lapsena.

Adoptiota ei voida vahvistaa, jos 12 vuotta täyttänyt adoptoitava lapsi ei anna siihen suostumustaan.

Lohjan kaupungin osalta perheensisäiset adoptiot hoidetaan perheoikeudellisten palvelujen toimesta,

 

Kotimainen ja kansainvälinen adoptio

Kotimaisella adoptiolla tarkoitetaan sitä, että henkilöt adoptoivat lapsen Suomesta. Kotimaisen lapsen vanhemmaksi haluavia on enemmän kuin adoptioon annettavia lapsia, jolloin odotusaika voi venyä pitkäksi, jopa viiteen vuoteen. Odotuksen jälkeen itse adoptio tapahtuu kuitenkin hyvin nopeasti, sillä lapsen adoption toteutumiseen edellytetään huoltajalta harkinta-aika. Adoptiovanhemmille ilmoitetaan asiasta vasta harkinta-ajan umpeuduttua, jolloin adoptioon valmistautumisaikaa jää usein vain joitakin viikkoja, jopa päiviä.

Kansainvälisellä adoptiolla tarkoitetaan sitä, että lapsi adoptoidaan hänen synnynmaansa ulkopuolelle. Kansainvälisten sopimusten mukaan adoptioon vapautuneelle lapselle pyritään ensisijaisesti löytämään uusi adoptio- tai sijaiskoti hänen synnyinmaastaan. Vain jos kotia ei synnyinmaasta löydy, voi lapsi vapautua kansainväliseen adoptioon.

Lohjalaisten osalta kotimaiset ja kansainväliset adoptiot hoitaa Pelastakaa lapset ry.

https://www.pelastakaalapset.fi/ota-yhteytta/aluetoimistojen-yhteystiedot/etela-suomen-aluetoimiston-yhteystiedot/