Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Lapsen asuminen

Silloin kun vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia mutta eivät asu yhdessä, on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lähtökohtana on lapsen etu. Harkittaessa lapsen asuinpaikkaa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka asuminen ja lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten. Lapsi voi asua toisen vanhempansa luona tai vuorotellen kummankin vanhempansa luona (vuoroasuminen).

Ilmoituksen saa jättää tekemättä vain, jos lapsen tai asuinpaikkaansa muuttavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuu välitön vakava uhka ja muutto on välttämätön sen torjumiseksi.

 

Vuoroasuminen

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin määrätä, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona (vuoroasuminen). Vanhemmat voivat myös sopia lapsen asumisesta oheishuoltajan luona.

Sopimuksessa tai tuomioistuimen määräyksessä vuoroasumisesta täytyy olla

  • vuoroasumisen tarkemmat ehdot ja
  • tieto siitä, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi.

Tarvittaessa voidaan sopia tai tuomioistuin voi määrätä, miten vastuu vuoroasumisen toteuttamisesta aiheutuvista kuljetuksista tai matkakuluista jakautuu osapuolten kesken.

Vuoroasumisesta sopiessaan vanhempien täytyy määritellä vaihtojen rytmi kotien välillä ja miten lapsen asuminen järjestetään esimerkiksi lomien aikana ja juhlapyhinä. Vaihto voi tapahtua esimerkiksi muutaman päivän välein, vuoroviikoin tai vuorokuukausin. Asumisjärjestely voi olla lapsen ja perheen tilanteesta riippuen erilainen.

Vain tarpeeksi yksityiskohtaiseen asumista koskevaan sopimukseen voidaan hakea toimeenpanoa tuomioistuimessa, jos toinen vanhemmista ei noudata sopimusta.

 

Virallinen asuinpaikka

Lapsella voi vuoroasumisesta huolimatta olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Jotta asiasta ei tulisi myöhemmin epäselvyyttä huoltajien kesken, on vuoroasumista koskevassa sopimuksessa tai määräyksessä oltava tieto siitä, kumpi koti ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi.

Virallinen asuinpaikka vaikuttaa moniin lapsen ja perheen arjen kannalta tärkeisiin etuisuuksiin ja palveluihin kuten asumistukeen, koulukuljetuksiin, terveydenhuoltopalveluihin ja lapsilisään, joita tarjotaan sen mukaan, kumman vanhemman luona lapsen väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka on.

 

Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta

Vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla on vaikutusta lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Jos lapsen huolto on uskottu muulle henkilölle kuin vanhemmalle, on hänen tehtävä ilmoitus vanhemmille ja vanhempien on tehtävä ilmoitus hänelle.

Ilmoitus muutosta on tehtävä hyvissä ajoin ja jos mahdollista, vähintään kolme kuukautta ennen aiottua muuttoa.