Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Äitiysneuvolassa, jos

  • on olemassa vain yksi mahdollinen isä.
  • molemmat vanhemmat ovat samaa mieltä isyydestä ja samaan aikaan paikalla.
  • isyyden tunnustamisesta äitiysneuvolassa on sovittu etukäteen.
  • molemmilla vanhemmilla on voimassa olevat henkilöllisyysasiakirjat mukana.
  • isyyden vahvistamisella ei ole erityistä kiirettä lapsen syntymän jälkeen.
  • kaikkien osapuolten kielitaito on riittävä asian hoitamiseksi.
  • vanhemmat haluavat, että isästä tulee myös lapsen huoltaja.

 

Neuvola toimittaa allekirjoitetun tunnustamisasiakirjan äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Kun lapsen syntymästä on kulunut 30 päivää, lähettää lastenvalvoja isyysasiakirjan digi-ja väestötietovirastoon vahvistamista varten.

 

Lastenvalvojan luona

Vanhemmat voivat tehdä ennakollisen isyyden tunnustamisen myös lastenvalvojan luona, mikäli asian hoitaminen ei jostakin syystä onnistu äitiysneuvolassa. Vanhemmilla tulee olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset sekä äidillä neuvolan äitiyskortti (todistus raskaudesta).

 

Hedelmöityshoito

Jos pariskunta on saanut hedelmöityshoitoa yhdessä, hoitoon suostumuksensa antanut mies on lapsen isä. Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa, isyys täytyy tunnustaa erikseen joko ennakkoon neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla. Isyysasian yhteydessä on esitettävä hedelmöityshoitoa koskeva hoitosuostumus, josta kopio liitetään asiakirjoihin.

 

Ennakollisen isyyden tunnustamisen käsittely ja isyyden vahvistamisen

Digi- ja väestötietovirasto ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Lapsen syntymää seuraavan 30 päivän kuluessa isyytensä tunnustanut mies, lapsen äiti tai toinen mies, joka katsoo voivansa olla lapsen isä, voi vielä kiistää tai peruuttaa ennakollisen isyyden tunnustamisen. Kiistäminen tai peruuttaminen täytyy tehdä kirjallisesti lastenvalvojalle esim. sähköpostilla osoitteeseen: perheoikeudelliset.palvelut@lohja.fi. Kirjeessä tai sähköpostissa täytyy olla asianosaisten henkilötiedot. Peruuntuneen ennakollisen isyyden tunnustamisen johdosta lastenvalvoja aloittaa isyyden selvittämisen ottamalla yhteyttä lapsen äitiin.

Mikäli ennakollisesti tunnustettua isyyttä ei ole kiistetty tai peruutettu, lastenvalvoja lähettää isyysasiakirjat digi-ja väestötietovirastoon 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä (ajasta ei voi poiketa).

 

Isyyden tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset

Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen isän ja lapsen välille. Lisäksi lapselle syntyy perintöoikeus isän ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen. Lapselle syntyy oikeus isän sukunimeen sekä oikeus tavata ja tuntea isänsä. Lapselle syntyy oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen harkinnanvaraiseen koulutusavustukseen, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Jos lapsen isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus saada lapselle kuuluvaa perhe-eläkettä isänsä jälkeen sekä oikeus saada isänsä kuoleman jälkeen vakuutuksen perusteella mahdollisesti maksettavaa eläkettä.

Isyyden vahvistaminen luo myös isälle mahdollisuuden lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuuteen.