Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Äitiyden selvittäminen

Lapsen toiseksi äidiksi voidaan lapsen synnyttäneen ohella vahvistaa nainen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoidoista annetuissa laissa tarkoitettuun hedelmöityshoitoon, jonka tuloksena lapsi syntyy. Äitiyden vahvistaminen edellyttää, ettei isyyttä lapseen todettu tai vahvistettu tai sitä ei voida todeta tai vahvistaa.

 

Äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolassa, mikäli hedelmöityshoidosta esitetään hedelmöityshoitoklinikan antama todistus ja suostumus hedelmöityshoitoon on annettu 1.4.2019 jälkeen.

Vanhemmat voivat tunnustaa äitiyden ennen lapsen syntymää myös lastenvalvojan luona, mikäli asian hoitaminen ei jostakin syystä onnistu äitiysneuvolassa. Vanhempien tulee saapua lastenvalvojan tapaamiseen yhdessä ja heillä tulee olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset, hoitosuostumus hedelmöityshoitoon sekä neuvolan äitiyskortti (todistus raskaudesta).

 

Äitiyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Jos lapsen äiti ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa miehen kanssa, digi-ja väestötietovirasto ilmoittaa viran puolesta avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsen äitiyttä ei ole tunnustettu raskausaikana, lähettää lastenvalvoja lapsen synnyttäneelle äidille yhteydenotto- ja ajanvarauspyynnön.

Äitiyden selvittäminen edellyttää kummankin vanhemman henkilökohtaista asiointia lastenvalvojalla. Pääsääntöisesti vanhemmat varaavat yhteisen ajan lastenvalvojalle, mutta äitiyden selvittämisen voi panna vireille myös lapsen äiti tai mahdollinen toinen äiti yksin.

Lastenvalvojalla asioidessaan vanhemmilla tulee olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat passi (mikä tahansa valtio), Suomen viranomaisen myöntämä muukalaispassi tai pakolaisen matkustusasiakirja, henkilökortti (Suomen, Euroopan talousalueen, San Marinon tai Sveitsin viranomaisen myöntämä) sekä Suomen viranomaisen 1.10.1990 jälkeen myöntämä ajokortti. Vanhemmilla tulee myös olla mukana hoitosuostumus hedelmöityshoitoon.

Mikäli asiakkaan/ asiakkaiden asiointikieli on joku muu kuin suomi ja tapaamiseen tarvitaan tulkki (toinen vanhempi ei kelpaa tulkiksi) tulee aika lastenvalvojalle varata soittamalla lastenvalvojalle puhelinaikana.

 

Äitiyden tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset

Äitiyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen tunnustaneen äidin ja lapsen välille. Lisäksi lapselle syntyy perintöoikeus tunnustaneen äidin ja tämän sukulaisten jälkeen. Lapselle syntyy oikeus tunnustaneen äidin sukunimeen sekä oikeus tavata ja tuntea tunnustanut äitinsä. Lapselle syntyy oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen harkinnanvaraiseen koulutusavustukseen, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Jos tunnustanut äiti kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus saada lapselle kuuluvaa perhe-eläkettä sekä oikeus saada tunnustaneen äidin kuoleman jälkeen vakuutuksen perusteella mahdollisesti maksettavaa eläkettä.

Äitiyden vahvistaminen luo myös tunnustaneelle äidille mahdollisuuden lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuuteen.

 

(Äitiyslaki 253/2018)