Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan silloin, kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat toteuttamiskeinoja lapsen hyvinvoinnin viimesijaisessa turvaamisessa.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koordinoi lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä ja yksittäisen lapsen asiakasprosessia.

Valtaosa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta toteutuu lapsen ja perheen elämäntilanteen paranemiseen ja kuntoutumiseen tähtäävillä avohuollon tukitoimilla. Tukitoimia suunnitellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman pitkälle lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat kirjalliseen asiakassuunnitelmaan.

Jos avohuollon tukitoimin ei kyetä riittävästi auttamaan lasta, on hänellä oikeus huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perhehoidossa tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen.

Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi tai nuori saattaa olla pitkään erityisen tuen tarpeessa ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä.

Seuraavaa valtakunnallista lomaketta voi käyttää lastensuojeluilmoituksen tekemisessä:
Lastensuojeluilmoituslomake, linkki THL:n valtakunnalliseen pohjaan
Lastensuojeluilmoituksen voi lähettää sähköpostilla: sosiaalipalvelut@lohja.fi tai kirjeitse osoitteeseen Laurinkatu 50, lapsiperheiden sosiaalipalvelut. Sähköpostin välityksellä otetaan vastaan ainoastaan lastensuojeluilmoituksia eikä sähköpostitse käsitellä muita asiakasasioita.

Mikäli kyseessä on mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi, sosiaalityöntekijä arvioi lastensuojelun tarpeen lastensuojelulain mukaisesti.

THL- Lastensuojelun käsikirja Tutustu Lastensuojelun käsikirjaan terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sivuilla

YHTEYSTIEDOT:

Osoite: Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lastensuojelu/ Laurinkatu 50, 08100 Lohja.
Sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@lohja.fi.

Päivystysnumero 0500-486 101 (arkisin 8-15)

09 816 42439 tai 112 (virka-ajan ulkopuolella Länsi-Uudenmaan sosiaali-ja kriisipäivystys tai hätäkeskus)

Avohuolto

Hänninen Marja, sosiaalityöntekijä puh. 044 374 9424
Kinnunen Anu, vs. sosiaalityöntekijä puh. 044 374 0273
Laukka Anu, sosiaalityöntekijä puh. 044 374 0272
Moilanen Sini, vs. sosiaalityöntekijä puh. 044 374 3366
Rinne Heidi, vs. sosiaalityöntekijä puh. 044 374 5582

Arvonen Sanna, sosiaaliohjaaja puh. 044 374 3367
Häyrynen Erkki, sosiaaliohjaaja puh. 044 374 8861

Sijaishuolto

Piironen Marika, sosiaalityöntekijä puh. 044 374 9419
Sipilä Riikka, vs. sosiaalityöntekijä puh. 044 369 1179

Jälkihuolto

Hangaslahti Pia, sosiaalityöntekijä puh. 044 374 0076
Alaluusua-Taivassalo Anna-Liisa, sosiaaliohjaaja puh. 044 374 3978
Juslenius Kirsi, sosiaaliohjaaja puh. 044 374 1160

Perhehoito

Karppinen Riikka, sosiaalityöntekijä puh. 044 374 3977
Eklund Miia, koordinoiva sosiaaliohjaaja puh. 044 374 0271

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä  Petra Westerling, puh: 044 374 3241

Lapsiperhetyön päällikkö Päivi Känkänen, puh. 044 374 1225

Toimistosihteeri Kirsi Dufva, puh. 044 369 1247

 

Ojamon perhetukikeskus
Ojamonharjuntie 64 B
08200 Lohja

Lasten vastaanotto-osasto
B-rappu
puh. 050 309 4914
fax. 019 369 5222
Vastaava ohjaaja Päivi Kangas puh. 044-369 5221

Nuorten vastaanotto-osasto
A-rappu
puh. 044 374 1224
fax. 019 369 5222
Vastaava ohjaaja Maria Roiha puh. 044 374 1222 (28.6. alk)

Tukipalvelut (perhetyö, ammatillinen tukihenkilötyö, perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja)
A-rappu

Tukisuhdetoiminta (tukiperhe, erityistukiperhe, vapaaehtoiset tukihenkilöt)

Kupari Minna, koordinoiva sosiaaliohjaaja, puh. 044 374 1164

Tapaamispalvelut
Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
puh. 044 374 6117

Perhetukikeskuksen päällikkö

Ulla Hellström puh.  044 374 3227