Lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan silloin, kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat toteuttamiskeinoja lapsen hyvinvoinnin viimesijaisessa turvaamisessa.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koordinoi lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä ja yksittäisen lapsen asiakasprosessia.

Valtaosa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta toteutuu lapsen ja perheen elämäntilanteen paranemiseen ja kuntoutumiseen tähtäävillä avohuollon tukitoimilla. Tukitoimia suunnitellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman pitkälle lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat kirjalliseen asiakassuunnitelmaan.

Jos avohuollon tukitoimin ei kyetä riittävästi auttamaan lasta, on hänellä oikeus huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perhehoidossa tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen.

Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi tai nuori saattaa olla pitkään erityisen tuen tarpeessa ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä.

Seuraavaa valtakunnallista lomaketta voi käyttää lastensuojeluilmoituksen tekemisessä:
Lastensuojeluilmoituslomake, linkki THL:n valtakunnalliseen pohjaan
Lastensuojeluilmoituksen voi lähettää sähköpostilla: sosiaalipalvelut@lohja.fi tai kirjeitse osoitteeseen Laurinkatu 50, lapsiperheiden sosiaalipalvelut. Sähköpostin välityksellä otetaan vastaan ainoastaan lastensuojeluilmoituksia eikä sähköpostitse käsitellä muita asiakasasioita.

Kiireellisissä tilanteissa tai virka-ajan ulkopuolella lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä Länsi-Uudenmaan sosiaali-ja kriisipäivystykseen puh: 09 816 42439 tai hätäkeskukseen 112.

Mikäli kyseessä on mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi, sosiaalityöntekijä arvioi lastensuojelun tarpeen lastensuojelulain mukaisesti.

THL- Lastensuojelun käsikirja Tutustu Lastensuojelun käsikirjaan terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sivuilla

YHTEYSTIEDOT:

Osoite: Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lastensuojelu/ Laurinkatu 50, 08100 Lohja.
Sähköpostiosoite muotoa: nimi.sukunimi@lohja.fi.

Päivystysnumero 0500-486 101 (arkisin 8-15)

Lapsiperhetyön päällikkö Päivi Känkänen, puh. 044 374 1225
Toimistosihteeri Helena Särkelä, puh. 044 369 1247.

Lastensuojelun avohuolto:
(puhelinaika ma, ke ja pe klo 10-11)

Laukka Anu, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 0272
Hänninen Marja, sosiaalityöntekijä, puh. 044-3749424
Jaatinen Saija, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 0073
(Avoin virka) sosiaalityöntekijä, puh. 044-3740076

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto:
(ei erillistä puhelinaikaa)

Niemi Hannele, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 0075
Piironen Marika, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 9419
Tell Salme, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 3977
Alaluusua- Taivassalo Anna- Liisa, sosiaaliohjaaja puh. 044 374 3978
Kajeniemi Anne, sosiaaliohjaaja, puh. 044 374 1160
Kauppinen Pekka, sosiaaliohjaaja, puh. 044-3743976

Perhehoidon yhteyshenkilö:
Nybäck Satu, sosiaaliohjaaja, puh. 044 374 0271

Tukiperhetoiminnan yhteyshenkilö:
Kupari Minna, sosiaaliohjaaja, puh. 044 374 1164

Ojamon perhetukikeskus
Ojamonharjuntie 64 B
08200 Lohja

Lasten vastaanotto-osasto
B-rappu
puh. 050 309 4914
fax. 019 369 5222
Vastaava ohjaaja Päivi Kangas puh. 044-369 5221

Nuorten vastaanotto-osasto
A-rappu
puh. 044 374 1224
fax. 019 369 5222
Vastaava ohjaaja Marjaana Oja puh. 044 374 1222

Tukipalvelut
A-rappu

Tapaamispalvelut
valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
puh. 044 374 6117

Perhetukikeskuksen päällikkö Ulla Hellström
A-rappu
puh.  044 374 3227