Mahistalo

MAHISTALO, Seisaketie 15, 08680 Lohja

Mahistalo sijoittuu Lohjan kaupungin Hyvinvointi-toimialan työikäisten sosiaali- ja erityispalveluihin ja on osa sosiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuutta. Yksikkö tarjoaa kuntouttavana työtoimintana järjestettävää työtoimintaa keittiö- ja siivous-, ompelu- ja kädentaidoissa, puuverstaalla sekä kiinteistö- ja luonnonhoitotehtävissä. Lisäksi tarjolla on elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevia Oiva – ja liikuntaryhmiä.

Mahistalon palvelut on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämänhallinnan ja työllistymisedellytysten vahvistamisessa. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun avulla pyritään kohentamaan ja tukemaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja tavoitteita.

Asiakasohjaus Mahistaloon tapahtuu aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen tai työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta. Mahistalon toiminnasta vastaavat työnsuunnittelija, työvalmentaja sekä kaksi pajaohjaajaa. Mahistalon työntekijät tarjoavat tukea ja opastusta erilaisissa arkielämän asioissa sekä antavat tietoa olemassa olevista palveluista. Yksikkö tukee asiakkaiden jatkosijoittumista työkokeiluun, avoimille työmarkkinoille, opiskeluun tai uuteen kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavaan työtoimintapaikkaan. Asiakkaiden tukena ovat myös sosiaalisen kuntoutuksen tiimin sosiaalityöntekijät sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Yhteystiedot:

Työnsuunnittelija Minna Eräketo, puh. 044 369 1210
Pajaohjaaja Paula Landén, puh. 044 374 3337
Työvalmentaja Kimmo Lindroos, puh. 044 374 3332
Pajaohjaaja Peter Peltoniemi, puh. 044 374 3333

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(a)lohja.fi