Mahistalo

MAHISTALO, Seisaketie 15, 08680 Lohja

Mahistalo on osa Lohjan kaupungin Hyvinvointi-toimialan / Työikäisten palvelualueen / Sosiaali- ja erityispalveluiden / Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Mahistalo tarjoaa työtä ja toimintaa sekä tukee asiakkaiden elämänhallintaa.

Mahistalon toiminnasta vastaavat työnsuunnittelija, työvalmentaja ja kaksi pajaohjaaja. Asiakkaiden tukena ovat myös sosiaalisen kuntoutuksen sosiaalityöntekijät sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Mahistalon työtoimintalinjoja ovat ruoka- ja siivouspalvelu, ompelu- ja kädentaidot, puuverstas piha- ja luonnonhoitotyö sekä Oiva-ryhmät. Osa Mahistalon  työ- ja työtoimintatehtävistä tehdään kaupungin muissa yksiköissä.

Asiakkaat ja kohderyhmä
Mahistalon palvelut on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka tarvitsevat erityistä tukea työllistymisedellytysten vahvistamisessa ja työllistymisessä. Asiakasohjaus Mahikseen tapahtuu aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen tai työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.

Palvelut ja tukimuodot
Mahistalo vahvistaa asiakkaan työllistymisedellytyksiä tarjoamalla erilaisia työllistymispolkuja järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa.

Mahistalo työllistää Mahistalon työtehtäviin palkkatukeen oikeutettuja työttömiä, jotka toimivat ns. apuohjaajina. Mahistalon ohjaajat toimivat palkkatukityösuhteen ajan työllistetyn tukena.

Mahistalo tukee asiakkaiden jatkosijoittumista työkokeiluun, avoimille työmarkkinoille,, koulutukseen tai uuteen kuntouttavaan työtoimintapaikkaan.

Mahistalo antaa mahdollisuuden osallistua työhön tai työtoimintaan kunkin omien voimavarojen mukaan sekä opastaa ja tukee asiakkaitaan arkielämän asioissa ja tarvittaessa ohjaa muiden tukipalveluiden piiriin.

Yhteystiedot

Työnsuunnittelija Minna Eräketo, puh. 044 369 1210
Pajaohjaaja Paula Landén, puh. 044 374 3337
Työvalmentaja Kimmo Lindroos, puh. 044 374 3332
Pajaohjaaja Peter Peltoniemi, puh. 044 374 3333