Mahistalo ja Minitalkkarit

Lohjan kaupungin Sosiaalisen kuntoutuksen toimialalla toimii kaksi pajaa, Mahistalo ja Minitalkkarit

 

MAHISTALO, Seisaketie 15, 08680 Lohja

Mahistalo sijoittuu Lohjan kaupungin Hyvinvointi-toimialan työikäisten sosiaali- ja erityispalveluihin ja on osa sosiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuutta. Yksikkö tarjoaa kuntouttavana työtoimintana järjestettävää työtoimintaa keittiö- ja siivous-, ompelu- ja kädentaidoissa, puuverstaalla sekä kiinteistö- ja luonnonhoitotehtävissä. Lisäksi tarjolla on elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevia Oiva – ja liikuntaryhmiä.

Mahistalon palvelut on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea elämänhallinnan ja työllistymisedellytysten vahvistamisessa. Kuntouttavan työtoiminnan palvelun avulla pyritään kohentamaan ja tukemaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja tavoitteita.

Asiakasohjaus Mahistaloon tapahtuu aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen tai työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta. Mahistalon toiminnasta vastaavat työnsuunnittelija, työvalmentaja sekä kaksi pajaohjaajaa. Mahistalon työntekijät tarjoavat tukea ja opastusta erilaisissa arkielämän asioissa sekä antavat tietoa olemassa olevista palveluista. Yksikkö tukee asiakkaiden jatkosijoittumista työkokeiluun, avoimille työmarkkinoille, opiskeluun tai uuteen kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavaan työtoimintapaikkaan. Asiakkaiden tukena ovat myös sosiaalisen kuntoutuksen tiimin sosiaalityöntekijät sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Mahistalon toiminnasta vastaavat:

Pajaesimies Pekka Kauppinen, puh. 044-374 9849, sähköposti: pekka.kauppinen(a)lohja.fi

Työnsuunnittelija Minna Eräketo, puh. 044 369 1210, sähköposti: minna.eraketo(a)lohja.fi

Pajaohjaaja Paula Landén, puh. 044 374 3337, sähköposti: paula.landen(a)lohja.fi

Työvalmentaja Kimmo Lindroos, puh. 044 374 3332, sähköposti: kimmo.lindroos(a)lohja.fi

Pajaohjaaja Peter Peltoniemi, puh. 044 374 3333, sähköposti: peter.peltoniemi(a)lohja.fi

 

 

 

Minitalkkarit

Karnaistenkatu 46, 08100 Lohja

Minitalkkarit toiminta alkoi hankkeena vuonna 2017 ja se vakinaistettiin vuonna 2021.

Minitalkkareiden työtehtäviä ovat koulujen ja muiden kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden siisteydestä huolehtiminen sekä kaupungin puisto- ja virkistysalueiden erilaiset tehtävät kuten risusavotta. Työtoimintapaikkoja on 30-40. Minitalkkareiden ohjaajana toimii pajaohjaaja  Marko Kannisto.

Minitalkkareiden toiminnasta vastaavat:

Pajaesimies Pekka Kauppinen, puh. 044-374 9849, sähköposti: pekka.kauppinen(a)lohja.fi

Pajaohjaaja Marko Kannisto, puh. 044 374 3338, sähköposti: marko.kannisto(a)lohja.fi