Kuntouttava työtoiminta

Yleistä

Laki velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa aktivointiehtoisille työttömille, joiden osalta työvoimahallinnon ensisijaiset palvelut ovat riittämättömiä työllistymisedellytysten vahvistamiseen tai työllistymiseen. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001).

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Aluksi arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä palvelutarve. Ne ohjaavat aktivointisuunnitelman tekemistä.

Jos asiakkaan työ- ja toimintakyky eivät ole riittäviä TE-toimiston palveluihin, hänet ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun toimintakykyä edistävään toimintaan.

Ensin arvioidaan mahdollisuus tarjota työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) palveluja. Ne ovat ensisijaisia, jos asiakas kykenee osallistumaan niihin. Tavoitteena on auttaa työtoiminnan asiakasta pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin parantamalla asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. (Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja THL).

Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia, jonka noudattamisesta vastaa työtoimintapaikka. Kuntouttavaan työtoimintaan ei sovelleta työterveyshuoltolakia. Asiakkaat kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan aikana kunnallisen terveydenhuollon piiriin. Lohjan kaupunki on vakuuttanut kaikki kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat asiakkaat.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjaus ja työtoimintapaikat

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, jonka järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen. Lohjan sosiaali- ja erityispalveluissa asiakasohjausta tekevät ja palvelusta päättävät aikuissosiaalityön sosiaalineuvojat ja sosiaalityöntekijät sekä sosiaalisen kuntoutuksen tiimin sosiaalityöntekijät.

Lohjan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan (Mahistalo, Nuorisotyöpaja Tuuma ja kaupungin eri yksiköt) sekä ostamalla palveluja kolmannen sektorin toimijoilta. Laki kieltää kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostamisen yrityksiltä.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja sisältö

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa sekä parantaa asiakkaan elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan rinnalle voidaan sisällyttää muuta psykososiaalisista tai fyysistä kuntoutusta.

Kuntouttavan työtoiminnan jakson tulee olla pituudeltaan vähintään kolme (3) kuukautta.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaalle 1-4 päivänä viikossa, 4-8h / työtoimintapäivä. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua enintään 178 päivänä / 12 kuukauden aikana.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, eikä näin ollen kerrytä lomaoikeutta eikä eläkettä.

Taloudelliset etuudet kuntouttavan työtoiminnan ajalta

Kaikki asiakkaat saavat kuntouttavan työtoiminnan aikana Kelan maksamaa työmarkkinatukea. Lisäksi Kela maksaa kulukorvauksen 9€/työtoimintapäivä. Matkakorvaukset maksetaan tosiasiallisten matkakulujen mukaisesti halvimman matkustustavan mukaan. (omavastuu matkoissa 3 km suunta).

 

Yhteystiedot
Käyntiosoite: Nummentie 12 – 14, C-porras, 08100 Lohja

 

Palvelun järjestämiseen liittyvät yleiset asiat

johtava sosiaalityöntekijä Teija Ristaniemi

puh. 044 374 8910, sähköposti; teija.ristaniemi(a)lohja.fi

 

Asiakasohjaukseen liittyvät asiat

sosiaalityöntekijä Piia Lindqvist-Suominen (monialainen yhteispalvelu)

puh. 044 374 0441, sähköposti: piia.lindqvist-suominen(a)lohja.fi

sosiaalityöntekijä Sari Eriksson (monialainen yhteispalvelu)

puh. 044 374 0442, sähköposti: sari.eriksson(a)lohja.fi

sosiaalityöntekijä Tarja Saarinen

puh. 044 374 1132, sähköposti: tarja.a.saarinen(a)lohja.fi

sosiaalityöntekijä Marina Mustola

puh. 044 374 0050, sähköposti: marina.mustola(a)lohja.fi

 

Kuntoutus- ja eläkeselvittelyyn liittyvät asiat

sosiaaliohjaaja Susanna Tamminen

puh. 044 374 6328, sähköposti: susanna.tamminen(a)lohja.fi

 

Minitalkkarit

ohjaaja Kari Rautakoski

puh. 044 374 9848, sähköposti: kari.rautakoski(a)lohja.fi

ammattihenkilö Marko Kannisto

puh. 044 374 3338, sähköposti: marko.kannisto(a)lohja.fi

 

Tilastointi, matka- ja toimintarahojen maksatus sekä valtionkorvaukset

toimistosihteeri Tiina Hedberg

puh. 044 369 1168, sähköposti: tiina.hedberg(a)lohja.fi