Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Kuntouttava työtoiminta

Yleistä

Laki velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa aktivointiehtoisille työttömille, joiden osalta työvoimahallinnon ensisijaiset palvelut ovat riittämättömiä työllistymisedellytysten vahvistamiseen tai työllistymiseen (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001).

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Aluksi arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä palvelutarve. Ne ohjaavat aktivointisuunnitelman tekemistä.

Jos asiakkaan työ- ja toimintakyky eivät ole riittäviä TE-toimiston palveluihin, hänet ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun toimintakykyä edistävään toimintaan.

Ensin arvioidaan mahdollisuus tarjota työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) palveluja. Ne ovat ensisijaisia, jos asiakas kykenee osallistumaan niihin. Tavoitteena on auttaa työtoiminnan asiakasta pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin parantamalla asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. (Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja THL).

Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia, jonka noudattamisesta vastaa työtoimintapaikka. Kuntouttavaan työtoimintaan ei sovelleta työterveyshuoltolakia. Asiakkaat kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan aikana kunnallisen terveydenhuollon piiriin. Lohjan kaupunki on vakuuttanut kaikki kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat asiakkaat.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjaus ja työtoimintapaikat

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen sosiaalipalvelu, jonka järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään päätökseen. Lohjan sosiaali- ja erityispalveluissa asiakasohjausta tekevät ja palvelusta päättävät aikuissosiaalityön sosiaalineuvojat ja sosiaalityöntekijät sekä sosiaalisen kuntoutuksen tiimin sosiaalityöntekijät.

Lohjan kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan (Mahistalo, Nuorisotyöpaja Tuuma ja kaupungin eri yksiköt) sekä ostamalla palveluja kolmannen sektorin toimijoilta. Laki kieltää kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostamisen yrityksiltä.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja sisältö

Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa sekä parantaa asiakkaan elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan rinnalle voidaan sisällyttää muuta psykososiaalisista tai fyysistä kuntoutusta.

Kuntouttavan työtoiminnan jakson tulee olla pituudeltaan vähintään kolme (3) kuukautta.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaalle 1-4 päivänä viikossa, 4-8h / työtoimintapäivä. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua enintään 178 päivänä / 12 kuukauden aikana.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, eikä näin ollen kerrytä lomaoikeutta eikä eläkettä.

Taloudelliset etuudet kuntouttavan työtoiminnan ajalta

Kaikki asiakkaat saavat kuntouttavan työtoiminnan aikana Kelan maksamaa työmarkkinatukea. Lisäksi Kela maksaa kulukorvauksen 9€/työtoimintapäivä. Matkakorvaukset maksetaan tosiasiallisten matkakulujen mukaisesti halvimman matkustustavan mukaan (omavastuu matkoissa 3 km suunta).

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus antaa ryhmä- ja yksilövalmennusta ja tukea työllistymiseen. Työhönvalmennuksen tehtävän tarkoituksena on edistää ensisijaisesti kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden työelämään polutusta työhönvalmennuksen ja osaamisen kehittämisen keinoin, löytää asiakkaille jatkosijoituspaikkoja sekä antaa tukea siirtymävaiheessa.

Siirrymme Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sähköpostiosoitteemme muuttuvat muotoon: etunimi.sukunimi(a)luvn.fi

Toiminnasta vastaa:

Työhönvalmentaja Pekka Kauppinen, puh. 044 – 374 9849, sähköposti: pekka.kauppinen(a)lohja.fi

 

Yhteystiedot
Käyntiosoite: Nummentie 12 – 14, C-porras, 08100 Lohja

Palvelun järjestämiseen liittyvät yleiset asiat

johtava sosiaalityöntekijä Teija Ristaniemi

puh. 044 374 8910, sähköposti; teija.ristaniemi(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: teija.ristaniemi(a)luvn.fi

Asiakasohjaukseen liittyvät asiat

sosiaalityöntekijä Piia Lindqvist (monialainen yhteispalvelu)

puh. 044 374 0441, sähköposti: piia.lindqvist(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: piia.lindqvist(a)luvn.fi

sosiaalityöntekijä Sari Eriksson (monialainen yhteispalvelu)

puh. 044 374 0442, sähköposti: sari.eriksson(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: sari.eriksson(a)luvn.fi

sosiaalityöntekijä Tarja Saarinen

puh. 044 374 1132, sähköposti: tarja.a.saarinen(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: tarja.saarinen(a)luvn.fi

sosiaalineuvoja Anne Nurmi

puh. 044 374 0050, sähköposti: anne.m.nurmi(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: anne.nurmi(a)luvn.fi

 

Kuntoutus- ja eläkeselvittelyyn liittyvät asiat

sosiaaliohjaaja Susanna Tamminen

puh. 044 374 6328, sähköposti: susanna.tamminen(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: susanna.tamminen(a)luvn.fi

 

Tilastointi, matka- ja toimintarahojen maksatus sekä valtionkorvaukset

toimistosihteeri Tiina Hedberg

puh. 044 369 1168, sähköposti: tiina.hedberg(a)lohja.fi

Sähköpostiosoitteeni muuttuu 1.1.2023 muotoon: tiina.hedberg(a)luvn.fi