Tukea työllistymiseen

Työllistämispalvelut

Lohjan kaupungin hyvinvointi – toimiala tukee pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden työllistymisedellytyksiä ja työllistymistä monin erilaisin tukitoimin. Lohjalla on toiminut monialaisen yhteispalveluverkoston toimipiste vuodesta 2006 alkaen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana, että yhteistyössä alueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Lohjan kaupungilla on omat työpajat, Mahistalo, Minitalkkarit (puisto- ja ulkoalueiden työryhmä)  sekä nuorisotyöpaja Tuuma.