Kuntoutuskoti Männikkö

Kuntoutuskoti Männikkö sijaitsee Virkkalassa, lähellä kaikkia taajaman palveluita, hyvien liikenneyhteyksien päässä Lohjan keskustasta.

Männikkö tuottaa tuettua asumispalvelua aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Männikkö tarjoaa myös päivätoimintaa ja asumisen tukea itsenäisesti asuville mielenterveysasiakkaille. Männikössä toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita, joihin kuuluu yhteinen, tasa-arvoinen päätöksenteko, avoimuus ja rehellisyys, säännölliset yhteisökokoukset, yhteisötyöt ja vastuualueet.

Toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan henkilökunnan ja asukkaiden kesken. Yhteisön jäsenet saavat oikeaa ja kasvattavaa palautetta yhteisön muilta jäseniltä.

Asukkaille tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan ja toimintakyvyn mukaan suunnitellaan mielekäs ja tarkoituksenmukainen viikko-ohjelma. Tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Asukasvalinnat tehdään Lohjan kaupungin mielenterveyspuolen asumispalveluiden kautta.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite:
Kuntoutuskoti Männikkö
Virkkalantie 4
08700 Lohja

Männikön henkilökunta puh. 044 595 7268
Vastaava sairaanhoitaja puh. 044 332 5361