Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Yli 18-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien asumispalveluasioita hoitaa sosiaalityöntekijä Carmela Tanner, puh. 044 369 1295. Hän on myös Lohjan kaupungin asukkaille tarkoitetun mielenterveyskuntoutujien Kuntoutuskoti Männikön sekä päihdekuntoutujien tukiasumisyksikön Raittilan asukasvalintayhteyshenkilö.