Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Yli 18-vuotiaiden mielenterveyskuntoutujien asumispalveluasioita hoitaa sosiaalityöntekijä Carmela Tanner, ma-pe klo 9-10 puh. 044 369 1295. Hän on myös Lohjan kaupungin asukkaille tarkoitetun mielenterveyskuntoutujien Kuntoutuskoti Männikön asukasvalintayhdyshenkilö.