Terveydenhoito

Toisen asteen opiskelijat kutsutaan terveystapaamiseen ensimmäisenä opiskeluvuotena. Lääkärintarkastus tehdään tytöille toisena opiskeluvuotena ja pojille kutsuntatarkastuksen yhteydessä.

Terveystapaamiseen voi hakeutua myös oma-aloitteisesti ottamalla yhteyttä oppilaitoksen terveydenhoitajaan.

 

Lomakkeita

 

Terveyskysely

Adsume-testi
(päihdemittari alle 18-vuotiaille)

Audit-testi
(päihdemittari yli 18-vuotiaille)

Nikotiiniriippuvuustesti
(Fagerströmin testi)

Mielialakysely BDI

Päänsärkypäiväkirja

Syömishäiriöseula (SCOFF)

Terveyskysely /Laurea

OIREPÄIVÄKIRJA  – Avautuu Microsoft Wordiin

Ruudulla täytettävät PDF-lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella ja maksuttomalla Adobe Acrobat Reader DC PDF-katseluohjelmalla.