Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen

Kun lapsi syntyy äidille, joka ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa, lapsen isyys täytyy selvittää ja vahvistaa erikseen. Isyys voidaan tunnustaa ensisijaisesti neuvolassa ennen lapsen syntymää ja samalla voidaan tehdä yhteishuoltosopimus. Kun isyys on epäselvä, tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Henkilöllisyyden varmentamiseksi on lastenvalvojalle esitettävä henkilöllisyystodistus (passi/henkilökortti/ajokortti).

Lastenvalvojan luona on mahdollisuus tarkemmin selvittää isyyttä esimerkiksi oikeusgeneettisillä tutkimuksilla, jotka tehdään lastenvalvojan tapaamisella. Uuden isyyslain myötä lastenvalvoja voi myös selvittää avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat allekirjoittaa myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen. Muussa tapauksessa lapsen ainoaksi huoltajaksi jää äiti.