Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kouluterveyden­huolto

Kouluterveydenhuolto on lakisääteinen ja maksuton palvelu, joka painottuu ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Sen tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen on tärkeässä roolissa kouluterveydenhuollossa.

Terveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain terveystarkastuksessa. Ilman ajanvarausta voi käydä keskustelemassa mieltä askarruttavista asioista avovastaanotolla. Avovastaanoton ajankohdan voit kysyä omalta kouluterveydenhoitajaltasi. Kouluterveydenhuolto painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaudenhoitoon liittyvät asiat hoidetaan omalla terveysasemalla. Terveydenhoitaja voi antaa paikalla ollessaan myös tapaturmien osalta ensiavun ja siihen liittyvän ohjauksen. Laajat terveystarkastukset tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokilla, jolloin huoltajien toivotaan osallistuvan tarkastukseen.

Kouluilla influenssarokotuksia voi kysellä marras- joulukuussa omalta terveydenhoitajalta.

 

Kouluterveydenhuoltoa koskevissa asioissa voi lähettää palautepostia tai ottaa yhteyttä:
osastonhoitaja Tytti Hyytiä
Puh. 044 374 2355  Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö