Tervetuloa neuvolaan!

Tarkistathan muutokset neuvolatoiminnassa osiosta Ajankohtaista. Korona-tilanteen vuoksi osa toiminnoista järjestetään tavallisesta poikkeavasti.

 

Lohjalla toimii kuusi äitiys- ja lastenneuvolan toimipistettä. Neuvoloiden terveydenhoitajat vastaavat alueidensa lasta odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten perheiden terveydenhuollosta yhteistyössä neuvolalääkärin kanssa. Käytössä on yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola, jossa terveydenhoitaja joka hoitaa raskausajan seurannan, jatkaa perheen parissa myös lastenneuvolassa. Tarvittaessa teemme moniammatillista yhteistyötä mm. perhekeskuksen muiden ammattihenkilöiden, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Lasta odottava perhe saa äitiysneuvolasta tukea lapsen odotuksessa ja vanhemmuuteen kasvussa. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja keskustellaan lasta odottavalle perheelle tärkeistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioita.

Lastenneuvolassa seurataan lasten kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolakäynneillä keskeisiä asioita ovat myös vanhemmuuden voimavarat, lasten kasvatus ja perheen terveysneuvonta.

Neuvolatarkastukset tehdään neuvolatoimintaa koskevan asetuksen mukaisesti. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja molemmat vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. Linkki toimintaohjelmaan

 

Äitiys- ja lastenneuvolaa koskevissa asioissa voi lähettää palautepostia tai ottaa yhteyttä:
Osastonhoitaja Paula Malinen
Puh. 044 374 2355  Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)lohja.fi