Tervetuloa neuvolaan!

Lohjalla toimii kuusi äitiys- ja lastenneuvolan toimipistettä (yhteystiedot). Neuvoloiden terveydenhoitajat vastaavat alueidensa lasta odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten perheiden terveydenhuollosta yhteistyössä neuvolalääkärin kanssa. Tarvittaessa teemme moniammatillista yhteistyötä mm. perhekeskuksen muiden ammattihenkilöiden, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Lasta odottava perhe saa äitiysneuvolasta tukea lapsen odotuksessa ja vanhemmuuteen kasvussa. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja keskustellaan lasta odottavalle perheelle tärkeistä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioita.

Lastenneuvolassa seurataan lasten kasvua ja kehitystä sekä tuetaan perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolakäynneillä keskeisiä asioita ovat myös vanhemmuuden voimavarat, lasten kasvatus ja perheen terveysneuvonta.

Neuvolatarkastukset tehdään neuvolatoimintaa koskevan asetuksen mukaisesti.

Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja molemmat vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.