Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Lastenneuvola­palvelut

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvoloiden määräaikaistarkastusten runko-ohjelma

 Lapsen ikä               Terveydenhoitaja /Lääkäri /Muuta

1-3 viikkoa Vauvakäynti neuvolaan. Jatkoseuran yksilöllisen tarpeen mukaan. Th
1 kk Th
2 kk Th + Lääkäri /rokotus
3 kk Th / rokotus
4 kk Th + Lääkäri /Laaja tarkastus
5 kk Th / rokotus
6 kk Th / ryhmäkäynti
8 kk Th + Lääkäri
1 v Th / rokotus
1,5 v Th + Lääkäri /Laaja tarkastus/ rokotus
2 v Th
3 v Th
4 v Th + Lääkäri /Laaja tarkastus / rokotus
5 v Th
6 v Th /rokotus

 

Lomakkeet lastenneuvolakäynneille

1,5 vuotiaan lapsen neuvolakäynnille

4 vuotiaan lapsen neuvolakäynnille