Lastenneuvola­palvelut

1.5 v kutsu

 

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvoloiden määräaikaistarkastusten runko-ohjelma

 Lapsen ikä               Terveydenhoitaja /Lääkäri /Muuta

1-3 viikkoa Vauvakäynti neuvolaan. Jatkoseuran yksilöllisen tarpeen mukaan. Th
1 kk Th
2 kk Th + Lääkäri /rokotus
3 kk Th / rokotus
4 kk Th + Lääkäri /Laaja tarkastus
5 kk Th / rokotus
6 kk Th / ryhmäkäynti
8 kk Th + Lääkäri
1 v Th / rokotus
1,5 v Th + Lääkäri /Laaja tarkastus/ rokotus
2 v Th
3 v Th
4 v Th + Lääkäri /Laaja tarkastus / rokotus
5 v Th
6 v Th /rokotus

 

D-vitamiinilisien käyttösuositus vauvoille

Kaikki lapset tarvitsevat D-vitamiinivalmisteen 2 viikon iästä lähtien. Imeväisikäisten D-vitamiinivalmisteiden annostelussa on otettava huomioon lapsen nauttimien äidinmaidon-korvikkeiden/vieroitusvalmisteiden määrä. Tällä turvataan lapsille suosituksen mukainen D-vitamiinin saanti ja estetään turvallisen saannin ylärajan ylittyminen. Suositus  

Neuvokas perhe, Kortti

 

Lomakkeet lastenneuvolakäynneille

1,5 vuotiaan lapsen neuvolakäynnille

4 vuotiaan lapsen neuvolakäynnille