Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten tutkimiseen ja kuntoutukseen, mutta myös koululaisten toimintaterapiatarvetta arvioidaan tarpeen mukaan. Toimintaterapiaan voi tulla lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä.

Arvioinnissa käydään 1-5 kertaa. Lapsen toimintakyvyn arviointiin käytetään standardoituja testejä sekä ohjatun ja vapaan toiminnan havainnointia, sekä vanhempien ja tarvittaessa päivähoidon/koulun henkilökunnan haastattelua. Arvioinnin jälkeen yhdessä vanhempien kanssa pohditaan tuen tarvetta ja suunnitellaan jatkotoimenpiteet sen mukaisesti.

Toimintaterapian keinoin tuetaan lapsen toimintakyvyn edistymistä. Toimintaterapiasta on apua, jos lapsella on vaikeuksia tai hän kokee haasteelliseksi suoriutua arjen tilanteista iän edellyttämällä tavalla.

Tällaisia haasteita voi olla esim.

  • karkeamotoriikassa (esim. kömpelyys, kehon hahmottamisen vaikeudet)
  • hienomotoriikassa (esim. käden taidot ovat kömpelöt: pukeutuminen tai ruokailu on hankalaa, kynänkäyttö ei kiinnosta, saksilla leikkaaminen ei onnistu jne.)
  • hahmottamisessa  (esim. lapsi liikkuu törmäillen ja kaatuillen, rakenteluleikit eivät kiinnosta, silmä-käsi –yhteistyö on vaikeaa,  kynätyöskentely ei kiinnosta)
  • sosiaalisissa taidoissa (lapsi ei osaa toimia kavereiden kanssa ikäodotuksen mukaisesti, yhteisleikki ei suju, toisten aikomusten ymmärtäminen voi olla hankalaa, pettymyksen sietäminen haastavaa)
  • leikkitaidoissa, keskittymisessä, toiminnan ohjailussa  (leikkitaidot eivät kehity ikäodotuksen mukaisesti, lapsi ei jaksa keskittyä leikkiin eikä suunnitella leikkiä, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on vaikeaa, impulsiivinen käytös)
  • aistisäätelyssä (lapsi reagoi tavallista voimakkaammin tai tavallista vähemmän erilaisiin tuntoärsykkeisiin, niin että se haittaa arkipäivän tilanteissa pärjäämistä tai hidastaa uusien asioiden oppimista)

Yhteystiedot

Pääsääntöisesti soitamme asiakkaalle saapuneiden lähetteiden tulojärjestyksessä.

Puhelinajat: ma, ke klo 12.00 – 13.00

Toimintaterapeutti Saana-Maaria Tenkanen
p. 044 374 2287

Toimintaterapeutti Anna Selin
p. 044 374 2389

Toimipaikka

Perhekeskus Purje
Mäntynummenkuja 7 A
08500 Lohja

Toimintaterapian esitietolomake