Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Kuntoutus­työryhmät

Kuntoutustyöryhmät kokoontuvat n. kaksi kertaa kuukaudessa päättämään yksityissektorilta ostettavista aikuisten ja lasten terapioista sekä apuvälineistä ja niiden korjauksesta.

 

Aikuisten kuntoutustyöryhmä (KTR)

Kuntoutustyöryhmän myöntämän kuntoutuksen piiriin kuuluvat täysi-ikäiset pitkäaikaissairaat esim. neurologiset potilaat, reumapotilaat sekä osastoilta kotiutuvat esim. leikkauksen jälkeen kuntoutusta tarvitsevat potilaat ja yli 65-vuotiaat (ei enää Kelan piiriin kuuluvat) vaikeavammaiset potilaat.

Yhteydenotot

Puh. 019 369 2382 arkisin klo 8-15 (takaisinsoitto)

Aloitteet osoitteella

Länsi-uudenmaan hyvinvointialue
Keskustan terveysasema
Kuntoutustyöryhmä
Ojamonkatu 36
08100 Lohja

 

Lasten ja nuorten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmä (LATUKU)

LATUKU:n tehtävänä on tutkia  lasten ja nuorten kehitykseen liittyviä ongelmia. Tavallisimpia LATUKU:ssa käsiteltäviä asioita ovat erilaiset puheen ja liikunnallisen kehityksen viiveet, tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyvät ongelmat sekä muut oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat.

Tutkimusten valmistumisen jälkeen ryhmä antaa suosituksen mahdollisista lapsen tai nuoren tarvitsemista tukitoimista. Usein tällaiseksi riittää pelkkä neuvonta tutkimuskäyntien yhteydessä, mutta joskus voidaan myös suositella säännöllistä kuntoutusta muiden tukitoimien lisäksi. Tavallisimpia tällaisia kuntoutusmuotoja ovat fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia. Osan näistä palveluista tuottavat alueen omat kyseisten alojen terapeutit, mutta osassa tapauksissa palvelu ostetaan yksityiseltä ammatinharjoittajilta maksusitoumusmenettelyn kautta.

Pääsääntö on, että LATUKU:n tutkimuksiin tullaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Tavallisimpia lähettäjiä ovat neuvoloiden terveydenhoitajat, koululääkärit, koulupsykologit ja terveyskeskuslääkärit.

Mikäli epäilet lapsellasi kehityksellistä ongelmaa, on järkevintä olla aluksi yhteydessä lapsen iästä riippuen neuvolan, terveyskeskuksen tai koulun terveydenhoitopalveluihin. Selvittelyissä pääsee helpoiten alkuun varaamalla ajan neuvolaan, kouluterveydenhoitajalle tai omalle terveyskeskuslääkärille.

Lasten tutkimus- ja kuntoutustyöryhmään (LATUKU) kuuluu lastenneurologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, neuropsykologi, toimintaterapeutti sekä perheneuvolan psykologi tai perheneuvoja. Ryhmän kokoontumisiin voi osallistua tarpeen mukaan joku muukin lapsen tai nuoren hyvin tunteva ammattilainen, kuten lastentarhanopettaja, opettaja tai koulupsykologi.

Yhteydenotot

Lasten kuntoutustyöryhmän sihteeri Tuija Hakala puh. 044 374 2395

Aloitteet osoitteella 

Länsi-uudenmaan hyvinvointialue
Perhekeskus Purje
Latuku/Tuija Hakala
Mäntynummenkuja 7 A
08500 Lohja