Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotikuntoutuksen fysioterapia

Kotikuntoutuksen fysioterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä kotona. Tavoitteena on asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilöstön ohjauksella, apuvälineillä tai asunnonmuutostöillä edistää asiakkaan kotona selviytymistä ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Kotikuntoutusta tarvitaan, kun asiakkaan kotona selviytyminen on jostain syystä vaikeutunut tai hän on kotiutumassa, tai vastikään kotiutunut sairaalasta tai terveyskeskuksesta.

Kotikuntoutuksessa harjoitellaan arkisia asioita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • ​omatoiminen siirtyminen pyörätuolista vuoteeseen
  • pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi
  • itsenäinen ulkoilu
  • postilaatikolta postin haku
  • itsenäinen peseytyminen/pukeutuminen
  • tai porraskävelyn mahdollistuminen.

Kotikuntoutuksella pyritään kuntoutujan toimintakyvyn kohenemiseen, mutta myös kuntoutujan palveluntarpeen vähenemiseen.

Arviointikäynti on asiakkaalle ilmainen. Kuntoutuskäynneistä veloitetaan 12,00 euroa/käynti.
Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille kuntoutuskäynnit ovat maksuttomia.

Fysioterapeutti saa tiedon kuntoutusarvioinnin tarpeesta esim. sairaalan, terveysaseman tai kotihoidon työntekijöiltä.

 

Fysioterapeuttien yhteystiedot

Anna-Maija Juuso puh. 044 374 0096
Miika Haaja puh. 044 374 6841
Sonja Karsisto puh. 044 374 0090