Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutus

Kaupungin pandemiajohtoryhmä on päättänyt, että myös kuntoutus noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia kiireettömän hoidon rajoittamisesta.

Suosituksen mukaan hoitoa tulee rajoittaa paikallisen koronavirustilanteen mukaisesti. Koronavirus on levinnyt laajimmalle juuri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Tämän vuoksi perutaan lähes kaikki kiireettömän kuntoutuksen ajat ainakin 13.4.2020 saakka. Valtioneuvoston 18.3.2020 voimaan tulleen asetuksen perusteella kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta (ns. hoitotakuu) kiireettömän hoidon järjestämisessä.

Hoidon rajoittaminen on terveydenhuollossa erityisen tärkeää. Pian kuntoutuksen henkilökuntaa tullaan myös tarvitsemaan muissa terveydenhuollon toimipisteissä. Tällä tavoin resurssit voidaan koko terveydenhuollossa ohjata kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin.

Kuntoutusta ja apuvälinepalveluita voi saada vamman tai sairauden vuoksi.
Lääkinnällisen kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Tavoitteena on tukea itsenäistä suoriutumista liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa.