Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutus

Kuntoutusta ja apuvälinepalveluita voi saada vamman tai sairauden vuoksi.
Lääkinnällisen kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Tavoitteena on tukea itsenäistä suoriutumista liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa.