Vanhusten kuntouttava päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu Lohjan kaupungissa asuville ikääntyneille henkilöille, joilla liikkuminen kodin ulkopuolella on hankalaa ja joilla virikkeellinen toiminta ja kontaktit toisiin ihmisiin ovat vähentyneet.
Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja edistää kokonaisvaltaista toimintakykyä ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumista.

Päivätoimintaa järjestetään Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa Juolukka-, Rentukka- ja Ulpukkakerhoissa, kussakin viitenä päivänä viikossa sekä tiistaisin ja torstaisin Nummella Niilonpirtissä.
Päivätoiminnan asiakkaiden valinnassa huomioidaan terveydellisistä syistä johtuva eristäytyneisyys ja yksinäisyys, sosiaalisen verkoston vähäisyys ja asiakasta hoitavan omaisen jaksamisen tukeminen, lepohetkien ja asioiden hoidon mahdollistaminen omaishoitajille.

Päiviin sisältyy erilaista toimintakykyä ylläpitävää toimintaa; ryhmävoimistelua, laulutuokioita, ulkoilua, aivojumppaa, muistelua, leipomista jne. asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Asiakkaat voivat osallistua toimintapäivän aikana myös kuntosaliryhmään. Fysioterapeutin ohjaamaan ryhmään voi päästä fysioterapeutin tekemän arvioinnin perusteella. Lisäksi kerholaisilla on mahdollisuus osallistua talossa järjestettyihin hartaushetkiin, tanssiaisiin, konsertteihin sekä muihin tilaisuuksiin ja toimintoihin. Päivän aikana on myös mahdollisuus lepoon.

Päivätoimintaan voi osallistua myös osapäiväisesti, jolloin päivän pituus on noin 2.5 tuntia. Omaishoidettavat voivat saada myös tilapäistä päivätoimintaa omaishoitajan asioiden hoitamisen ajaksi.
Tilapäistä tukea omaishoitajille

Päivätoiminnan hinnat

– ilman kuljetusta 15,75 € /kerta
– kuljetuksen kanssa 23,50 € /kerta
– osapäivätoiminta ilman kuljetusta 11 € /kerta
– osapäivätoiminta kuljetuksella 19,50 € /kerta
– omaishoitajan vapaan korvaava päivätoiminta ilman kuljetusta 8,50 € /kerta
– omaishoitajan vapaan korvaava päivätoiminta kuljetuksella 11,60 € /kerta
(vaihtoehtona muille omaishoidon vapaan järjestämistavoille)

Päivätoiminnasta voi tiedustella
Kotihoidon aluevastaava Pia Riihiojalta,
puh. 050 355 2215.

Päivätoimintaan hakeudutaan palveluohjauksen Ikähelpin kautta.
Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Hakemus Ikääntyneiden palveluihin
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2022
Alennushakemus asiakasmaksuihin