Perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoitaja on perhehoidon ennakkovalmennuksen käynyt henkilö, joka vastaa asiakkaan hoivan järjestämisestä kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella.
Perhehoitoa voidaan järjestää asiakkaan kotona tai perhehoitajan kotona perhekodissa.

Asiakkaan kotona tapahtuva perhehoito on lyhytaikaista perhehoitoa, jota voidaan järjestää keston ja ajan kohdan puolesta joustavasti ja tarvelähtöisesti. Perhekodissa perhehoitaja on läsnä ympäri vuorokauden. Perhehoitoon sijoitettu henkilö saa tarpeittensa mukaisen huolenpidon perheenjäsenenä. Perhehoito mahdollistaa ikäihmiselle pysyvän ihmissuhteen, läsnäoloa ja turvallisuutta. Kodin arkisiin askareisiin osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä ylläpitävät hyvää elämänlaatua.

Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Lyhytaikainen ympäri- tai osavuorokautinen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoitajan vapaan aikaiseen sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen. Perhehoitoa voidaan myöntää esimerkiksi, kun avun tarvetta aiheuttaa ikäihmisen kokema turvattomuus, ahdistuneisuus, masennus tai yksinäisyys tai hän tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen. Perhehoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada perhehoidon lisäksi myös muita tarvitsemiaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotisairaanhoitoa tai kuljetuspalveluja. Kunta vastaa perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta.

Tietoa perhehoidosta kotiin_2022

Hakeutuminen

Perhehoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä Ikähelppiin tai tekemällä
hakemus Ikääntyneiden palveluihin. Sopimusomaishoitajat voivat ottaa yhteyttä omaishoidon koordinaattoriinsa. Päätöksen perhehoitoon sijoittamisesta tekee kunta. Perhehoito ei sovellu kaikkiin tilanteisiin ja perhehoitoon pääsy edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Perhehoidon järjestäminen perustuu ikäihmisen tarpeisiin sekä asiakkaan ja omaisten kuulemiseen. Perhehoitoa suunniteltaessa ikäihmiselle, hänen omaisilleen ja perhehoitajalle järjestetään mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Perhehoitajaksi hakeutuminen

Perhehoitajalla ei tarvitse välttämättä olla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta, mutta hänen tulee olla valmiuksiltaan soveltuva henkilö. Tärkeintä on kyky hoivata ja pitää huolta vanhuksista sekä hyvät yhteistyötaidot. Ennen perhehoitajaksi hyväksymistä on käytävä lakisääteinen ennakkovalmennus. Tehtävän edellyttämät valmiudet arvioidaan ennakkovalmennuksessa ennen perhehoitajaksi hyväksymistä. Lohjan kaupunki järjestää perhehoitajan tehtävää harkitseville ennakkovalmennuksen, joka ei sido ryhtymään perhehoitajaksi.

Ennakkotietoa kiertävästä perhehoidosta kiinnostuneille

Ilmoita kiinnostuksestasi ryhtyä kiertäväksi perhehoitajaksi

Perhehoidon toimintaohje_2022

Perhehoitoliitto

Kiertävän perhehoitajan kk-raportti 

Perhekodin kk-raportti

PERHEHOITAJAINFO kiertävät 11.1.2022 

Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon Perhehoitoliitto 2021