Kuntouttava jaksohoito

Kuntouttava jaksohoito on tarkoitettu erityisesti niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan:

• hoivaa ja kuntoutusta sairaalassaolon jälkeen
• jatkokuntoutusta ja hoivaa kuntoutuskeskuksen jakson jatkoksi
• tilapäistä vuorohoitoa kotona asumisen ja omaisen jaksamisen tueksi
• säännöllistä vuorohoitoa kotona asumisen ja omaisen jaksamisen tueksi
• kuntoutusta ja hoivaa säännöllisen kotihoidon lisäksi (kodista-kotiin kuntoutusjakso)

Kuntouttava jaksohoito tukee itsenäistä asumista tarjoamalla kuntouttavaa toimintaa, ylläpitämällä sosiaalisia kontakteja ja tarjoamalla ikääntyneestä kotona huolehtiville omaishoitajille tai muille läheisille mahdollisuuden säännölliseen hengähdystaukoon hoito- ja huolenpitotehtävästään. Lyhytaikaishoidon yhteydessä myös omainen voi saada neuvontaa ja tukea, mikä osaltaan tukee perheen jaksamista ja kotona selviytymistä.

Kuntoutuskoti Mäntylässä tarjotaan myös päivä- ja yö hoitoa asiakkaiden tarpeen mukaan, joka mahdollistaa mm. omaishoitajien töissä käymisen ja riittävän levon. Omaishoitajan ansaitsemia lakisääteisiä vapaapäiviä 3 vrk/kk on mahdollista pitää lyhytaikaishoitojaksona joko kuntoutuskoti Mäntylässä tai palvelusetelillä ostettuna yksityisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Lakisääteisen omaishoitajan vapaan aikaisen omaishoitajan työn korvaavan palvelun asiakasmaksu on 11,50e/vrk.
Viikon mittaisella jaksolla osastolla 4 kuluu 7 ansaittua lakisääteistä vapaapäivää.
Kuntouttava jaksohoito ei kuuluu asiakasmaksukaton piiriin.

Lisätietoa paikoista ja varaukset:
Ikähelppi
Puhelinaika maanantaista – perjantaihin klo 9 – 14,
puh. 044 369 2444

Tervetuloa Kuntoutuskoti Mäntylään

Yksityisessä palveluasumisen yksikössä järjestettävästä lyhytaikaishoidosta on omat säännöksensä.
Lisätietoja ja menettelytapaohjeita saa omaishoidosta vastaavilta viranhaltijoilta:
Ikääntyneiden palvelualue, p. 044 369 1224 tai 044 369 1120 tai 033 374 4700
Vammaispalvelut, p. 044 374 3344 tai 044 375 0086