Omaishoito

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet  on yhtenäistetty  vastaamaan sekä ikääntyneiden että erityispalvelujen asiakkaiden tarpeisiin.Omaishoidon tukihakemus ja myöntämisperusteet 2021 saa pyydettäessä myös paperiversiona. Hakemusta varten tarvitaan aina lääkärin C-lausunto, josta riittää kopio hakemuksen liitteeksi. Hakemukset liitteineen toimitetaan hakemuksessa olevaan osoitteesen.

Kun hakemus saapuu omaishoidon koordinaattoreille, he ottavat yhteyttä hoitajaan ja hoidettavaan ja sopivat käynnin kotiin. Omaishoidon kokonaistilanne arvioidaan yhdessä keskustellen.  Lisäksi käytetään erilaisia toimintakykymittareita (Rava, muisti- yms. testejä) tarpeen mukaan. Omaishoidon tukipäätös tehdään kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen kirjallisena ja siitä lähetetään postitse tieto kotiin. Tarvittaessa asiaan pyydetään moniammatillisen työryhmän kannanotto.

Lisätietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat

  • Omaishoidon koordinaattorit Ikääntyneiden palveluissa (hoidettavat yli 65 vuotiaita)
    Heidi Rantanen  puh. 044 369 1224
    Johanna Rannikko puh. 044 369 1122
    Jonna Savaloja vs. puh. 044 369 2334
    Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)lohja.fi

Omaishoidon tukivastaava vammaispalveluissa (hoidettava alle 65 vuotias)
puh. 044 374 3344

Omaishoidon tuen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet 2021 (hoidettava yli 65 vuotias)

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2021
Omaishoidon tukihakemus SU
Omaishoidon tukihakemus ruudulla täytettävä RU
Hakemusten ja muiden dokumenttien toimittaminen omaishoidon tuelle

Hakemus palveluntuottajaksi omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoiseen järjestämismuotoon.

Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäiväjärjestelyt:
Omaishoidon vapaat 2021
Kuntouttava jaksohoito
Perhehoito    
Asiakkaan palveluseteliopas 2021
Palveluseteli: palveluiden tuottajat   
Päivätoiminta
Toimeksiantosopimusohje ja sijaishoitoraportin toimitusohje 2021
Omaishoidon tuen sijaishoitoraportti