Omaishoito

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet  on yhtenäistetty  vastaamaan sekä ikääntyneiden että erityispalvelujen asiakkaiden tarpeisiin.Omaishoidon tukihakemus ja myöntämisperusteet saa pyydettäessä myös paperiversiona. Hakemusta varten tarvitaan aina lääkärin C-lausunto, josta riittää kopio hakemuksen liitteeksi. Hakemukset liitteineen toimitetaan hakemuksessa olevaan osoitteeseen.

Kun hakemus saapuu omaishoidon koordinaattoreille, he ottavat yhteyttä hoitajaan ja hoidettavaan ja sopivat käynnin kotiin. Omaishoidon kokonaistilanne arvioidaan yhdessä keskustellen.  Lisäksi käytetään erilaisia toimintakykymittareita (Rava, muisti- yms. testejä) tarpeen mukaan. Omaishoidon tukipäätös tehdään kokonaistilanteen arvioinnin jälkeen kirjallisena ja siitä lähetetään postitse tieto kotiin. Tarvittaessa asiaan pyydetään moniammatillisen työryhmän kannanotto.

Lisätietoja omaishoidon tuesta ja sen hakemisesta antavat

  • Omaishoidon koordinaattorit Ikääntyneiden palveluissa (hoidettavat yli 65 vuotiaita)
    Heidi Rantanen vs. puh. 044 369 1224
    Päivi Yletyinen puh. 044 374 4700
    Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)lohja.fi

Omaishoidon tukivastaava vammaispalveluissa (hoidettava alle 65 vuotias)
puh. 044 374 3344

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 2019
Omaishoidon tukihakemus SU 
Omaishoidon tukihakemus RU
Hakemusten ja muiden dokumenttien toimittaminen omaishoidon tuelle

Omaishoidon tuen tiedote:
Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden vaihtoehtoinen käyttökokeilu
ajalle 1.11.2019 – 30.4.2020 

Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäiväjärjestelyt

Omaishoitajan vapaat 2019
Kuntouttava jaksohoito
Perhehoito    
Palveluseteliopas
Palveluseteli: palveluiden tuottajat   
Päivätoiminta
Omaishoidon tuen sijaishoitoraportti