Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut

Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta.

Tilapäinen kotihoito
Tilapäinen kotihoidon palvelu tarkoittaa satunnaisia kotikäyntejä yllättävissä tai muuttuneissa elämäntilanteissa, kun palveluntarve kestää alle kaksi kuukautta.

  • Tilapäinen kotihoito 12,20 € /käynti, tilapäisen kotihoidon käynti voi olla myös muistihoitajan käynti.
  • Kotihoidon tilapäinen etähoitokäynti (kuvapuhelu tai hoitajan tekemä sovittu hoitopuhelu) 5,00 € /käynti, enintään 10 € /vrk
  • *Tilapäinen kotisairaanhoito 12,20 € /käynti. Kerryttää maksukattoa
  • Muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) 12,20 € /käynti
  • *Lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti 19,20€
    (Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain lääkärikäynti). Saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on maksuton.
    *Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentti.

Tuettu asuminen on tarkoitettu ikääntyneille asiakkaille, joilla ei ole tilapäisesti mahdollisuutta asua omassa kodissaan, esimerkiksi kodin muutostöiden takia.
– Tuettu asuminen 23,50 €/päivä (sisältää vuokran, sähkön ja veden sekä tarvittavan kotihoidon. Vuokran osuus vuonna 2022 on 16 €/päivä, hoivan osuus 7,50 €/päivä).

Säännöllisen kotihoidon maksut
Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi kotona annettavaksi palveluksi, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun alkamisesta lukien sen arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot.

Maksuluokat / Palveluun käytetty aika kuukaudessa / Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976

Maksuprosentit ovat seuraavat:

         Maksuprosentti perheen koon mukaan
Palvelutunnit kuukaudessa

 

1 2 3 4 5 6 henkilöä tai enemmän
4 tuntia tai vähemmän 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Esimerkkilaskelmat kotihoidon palvelumaksun määräytymisestä:

Esimerkki 1
Asiakas asuu yksin ja saa palvelua 25 tuntia/kk. Hänen bruttotulonsa ovat 1200 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin ns. tuloraja eli 598 euroa. Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 28,5 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
1200 € – 598 € = 602 €
602 € x 28,50 % = 171,57 €
Palvelumaksu on 171,57 €/kk

Esimerkki 2
Asiakas asuu yhdessä puolisonsa kanssa ja hän saa palvelua 16 tuntia/kk. Heidän yhteiset bruttotulonsa ovat 2500 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin kahden hengen perhekokoa vastaava ns. tuloraja eli 1103 euroa.
Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 20 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
2500 € – 1103 € = 1397 €
1397 € x 20 % = 279,40 €
Palvelumaksu on 279,40 €/kk

Lisätietoja kotihoidon maksuista antaa toimistosihteeri, puh. 044 369 1260
tai puh. 044 369 1259.
Ohjeet tuloselvityslomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen
Tuloselvitys lomake ruudulla täytettävä: kotihoito ja tehostettu asumispalvelu SU
Kotipalvelun maksut 1.1.2022
Kotipalvelun maksut 1.1.2022sv
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2022
Alennushakemus asiakasmaksuihin 
Palveluiden myöntämisen perusteet 2021