Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut

Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta.

Tilapäinen kotihoito:
– tilapäisestä kotihoidosta peritään sama asiakasmaksu kuin tilapäisestä kotisairaanhoidosta:
12,00 €/käynti, tilapäisen kotihoidon käynti voi olla myös muistihoitajan käynti.
– kotihoidon tilapäinen etähoitokäynti (kuvapuhelu tai hoitajan tekemä sovittu hoitopuhelu):  5,00 € /käynti, enintään 10 € /vrk
*Tilapäinen kotisairaanhoito:
– muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti): 12,00 €
– lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti: 18,90 €
(Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain lääkärikäynti). Saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on maksuton.
*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentti.

– Tuettu asuminen 22,50 €/päivä (sisältää vuokran, sähkön ja veden sekä tarvittavan kotihoidon. Vuokran osuus vuonna 2021 on 15,50 €/päivä, hoivan osuus 7 €/päivä).

Säännöllisen kotihoidon maksut 1.7.2021
Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi kotona annettavaksi palveluksi, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun alkamisesta lukien sen arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Kotihoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelujen saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot.

Maksuluokat / Palveluun käytetty aika kuukaudessa / Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa kuukaudessa 588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924

Maksuprosentit ovat seuraavat:

         Maksuprosentti perheen koon mukaan
Palvelutunnit kuukaudessa

 

1 2 3 4 5 6 henkilöä tai enemmän
4 tuntia tai vähemmän 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
38 tai enemmän 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Esimerkkilaskelmat kotihoidon palvelumaksun määräytymisestä:

Esimerkki 1
Asiakas asuu yksin ja saa palvelua 25 tuntia/kk. Hänen bruttotulonsa ovat 1200 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin ns. tuloraja eli 588 euroa. Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 28,5 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
1200 € – 588 € = 612 €
612 € x 28,50 % = 174,42 €
Palvelumaksu on 174,42 €/kk

Esimerkki 2
Asiakas asuu yhdessä puolisonsa kanssa ja hän saa palvelua 16 tuntia/kk. Heidän yhteiset bruttotulonsa ovat 2500 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin kahden hengen perhekokoa vastaava ns. tuloraja eli 1084 euroa.
Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 20 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
2500 € – 1084 € = 1416 €
1416 € x 20 % = 283,20 €
Palvelumaksu on 283,20 €/kk

Lisätietoja kotihoidon maksuista antaa toimistosihteeri, puh. 044 369 1146
tai puh. 044 369 1259.
Ohjeet tuloselvityslomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen
Tuloselvitys lomake ruudulla täytettävä: kotihoito ja tehostettu asumispalvelu SU
Kotipalvelun maksut 1.1.2021 sekä osamuutos 1.7.2021
Kotipalvelun maksut 1.7.2021 sv
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 1.7.2021
Alennushakemus asiakasmaksuihin 
Palveluiden myöntämisen perusteet 2021