Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut

Kotihoidon maksut 2019

Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta.
Tilapäinen kotihoito:
– tilapäisestä kotihoidosta peritään sama asiakasmaksu kuin tilapäisestä kotisairaanhoidosta:
12,00 €/käynti, tilapäisen kotihoidon käynti voi olla myös muistihoitajan käynti.
– kotihoidon tilapäinen etähoivakäynti (kuvapuhelu):  9,00 €
*Tilapäinen kotisairaanhoito:
– muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti): 12,00 €
– lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti: 18,90 €
(Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain lääkärikäynti). Saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on maksuton.
Tuettu asuminen 21,50 €/päivä (sisältää vuokran, sähkön ja veden sekä tarvittavan kotihoidon. Vuokran osuus vuonna 2019 on 15 €/päivä, hoivan osuus 6,50 €/päivä).
*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentti.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelujen saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot.

Maksuluokka
Palveluun käytetty aika kuukaudessa
Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta

 Perheen koko Tuloraja €/kk 2018  Maksluokka 1
5 h tai alle
Maksuluokka II
5, 01-10 h
 Maksuluokka III
10,01-18 h
 Maksuluokka IV
18,01-28 h
 Maksuluokka V
yli 28 h
 1  576   18 %  22 %  27 %  32 %  35 %
 2  1063   12 %  15 %  18 %  21 %  22 %
 3  1667   12 %  14 %  16 %  18 %  18 %
 4  2062   11 %  12 %  13 %  15 %  15 %
 5  2496   9 %  10 %  12 %  13 %  13 %
 6  2866   7%  10 %  11 %  11 %  11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Esimerkkilaskelmat kotihoidon palvelumaksun määräytymisestä:

Esimerkki 1
Asiakas asuu yksin ja saa palvelua 25 tuntia/kk (= maksuluokka 4). Hänen bruttotulonsa ovat 1200 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin ns. tuloraja eli 576 euroa. Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 32 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
1200 € – 576 € = 624 €
624 € x 32% = 199.68 €
Palvelumaksu on 199,68 € / kk

Esimerkki 2
Asiakas asuu yhdessä puolisonsa kanssa ja hän saa palvelua 16 tuntia/kk  (= maksuluokka 3). Heidän yhteiset bruttotulonsa ovat 2500 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin kahden hengen perhekokoa vastaava ns. tuloraja eli 1063 euroa.
Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 18 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
2500 € – 1063 € = 1437 €
1437€ x 18% = 258.66 €
Palvelumaksu on 258.66 €/kk

Lisätietoja kotihoidon maksuista antaa toimistosihteeri, puh. 044 369 1146
tai puh. 044 369 1259.
Ohjeet tuloselvityslomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen / Ohje
Tuloselvitys maksukyvyn mukaan määrättävää maksua varten
/ Lomake
Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut
Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut_sv
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen
Alennushakemus asiakasmaksuihin