Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut

 

Kotihoidon maksut 2021

Kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse säännöllisestä vai tilapäisestä kotihoidosta.
Tilapäinen kotihoito:
– tilapäisestä kotihoidosta peritään sama asiakasmaksu kuin tilapäisestä kotisairaanhoidosta:
12,00 €/käynti, tilapäisen kotihoidon käynti voi olla myös muistihoitajan käynti.
– kotihoidon tilapäinen etähoitokäynti (kuvapuhelu tai hoitajan tekemä sovittu hoitopuhelu):  5,00 € /käynti, enintään 10 € /vrk
*Tilapäinen kotisairaanhoito:
– muun kuin lääkärin kotisairaanhoitokäynti (esim. sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti): 12,00 €
– lääkärin tai hammaslääkärin kotisairaanhoitokäynti: 18,90 €
(Mikäli sairaanhoitaja mukana käynnillä, laskutetaan vain lääkärikäynti). Saattohoidon yhteydessä lääkärin käynti on maksuton.
*Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 1 momentti.

– Tuettu asuminen 22,50 €/päivä (sisältää vuokran, sähkön ja veden sekä tarvittavan kotihoidon. Vuokran osuus vuonna 2021 on 15,50 €/päivä, hoivan osuus 7 €/päivä).

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelujen saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot.

Maksuluokat / Palveluun käytetty aika kuukaudessa / Maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta

 Perheen koko Tuloraja €/kk v. 2021  Maksuluokka 1
5 h tai alle
Maksuluokka II
5, 01-10 h
 Maksuluokka III
10,01-18 h
 Maksuluokka IV
18,01-28 h
 Maksuluokka V
yli 28 h
 1  588   18 %  22 %  27 %  32 %  35 %
 2  1084   12 %  15 %  18 %  21 %  22 %
 3  1701   12 %  14 %  16 %  18 %  18 %
 4  2103   11 %  12 %  13 %  15 %  15 %
 5  2546   9 %  10 %  12 %  13 %  13 %
 6  2924   7%  10 %  11 %  11 %  11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Esimerkkilaskelmat kotihoidon palvelumaksun määräytymisestä:

Esimerkki 1
Asiakas asuu yksin ja saa palvelua 25 tuntia/kk (= maksuluokka 4). Hänen bruttotulonsa ovat 1200 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin ns. tuloraja eli 588 euroa. Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 32 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
1200 € – 588 € = 612 €
612 € x 32% = 195,84 €
Palvelumaksu on 195,84 € / kk

Esimerkki 2
Asiakas asuu yhdessä puolisonsa kanssa ja hän saa palvelua 16 tuntia/kk  (= maksuluokka 3). Heidän yhteiset bruttotulonsa ovat 2500 €/kk. Bruttotuloista vähennetään ensin kahden hengen perhekokoa vastaava ns. tuloraja eli 1084 euroa.
Jäljelle jäävistä tuloista maksu on 18 %. Maksuprosentti määräytyy yllä olevan taulukon perusteella perhekoon ja suunnitellun palveluajan mukaan.
2500 € – 1084 € = 1416 €
1416 € x 18% = 254,88 €
Palvelumaksu on 254,88 €/kk

Lisätietoja kotihoidon maksuista antaa toimistosihteeri, puh. 044 369 1146
tai puh. 044 369 1259.
Ohjeet tuloselvityslomakkeen täyttämiseen ja palauttamiseen / Ohje
Tuloselvitys lomake ruudulla täytettävä: kotihoito ja tehostettu asumispalvelu SU/ Lomake
Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut
Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut_sv
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2021
Alennushakemus asiakasmaksuihin