Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Lohjalla ilmoitukset yksityisistä sosiaalipalveluista

Sosiaalipalvelujen tuottaminen on Suomessa joko ilmoituksen- tai luvanvaraista. Ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut ovat lähtökohtaisesti luvanvaraisia. Muut kuin ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut ovat ilmoituksenvaraisia. Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetään laissa (922/2011) ja lain nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1053/2011).

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksen varaisia yksityisiä sosiaalipalveluita ovat mm. henkilökohtainen apu, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, kotiin tuotettu ammatillinen tuki, tuettu ja ohjattu asuminen, tavallinen palveluasuminen, päivätoiminta, lastensuojelun perhetyö ja tukihenkilötoiminta. Ilmoituslomakkeita saa tulostettua esimerkiksi osoitteesta: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

Lohjan alueella toimivat kotipalvelujen tukipalveluiden tai muiden näihin rinnastettavien palvelujen (esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, saattajapalvelut sekä henkilökohtainen apu) tuottajat, jotka ovat tehneet asianmukaisen ilmoituksen toiminnastaan ja heidät on merkitty Lohjan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin

Ilmoituksen varaiset tuottajat Lohjalla