Kuntouttava jaksohoito

Kuntouttava jaksohoito on tarkoitettu erityisesti niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan:

 • hoivaa ja kuntoutusta sairaalassaolon jälkeen
 • jatkokuntoutusta ja hoivaa kuntoutuskeskuksen jakson jatkoksi
 • tilapäistä vuorohoitoa kotona asumisen ja omaisen jaksamisen tueksi
 • säännöllistä vuorohoitoa kotona asumisen ja omaisen jaksamisen tueksi
 • kuntoutusta ja hoivaa säännöllisen kotihoidon lisäksi (kodista-kotiin kuntoutusjakso)

Kuntouttava jaksohoito tukee itsenäistä asumista tarjoamalla kuntouttavaa toimintaa, ylläpitämällä sosiaalisia kontakteja ja tarjoamalla ikääntyneestä kotona huolehtiville omaishoitajille tai muille läheisille mahdollisuuden säännölliseen hengähdystaukoon hoito- ja huolenpitotehtävästään. Lyhytaikaishoidon yhteydessä myös omainen voi saada neuvontaa ja tukea, mikä osaltaan tukee perheen jaksamista ja kotona selviytymistä.

Kuntouttavaa jaksohoitoa tarjotaan Kuntoutuskoti Mäntylässä ja Palvelukeskus Iltaruskossa. Yksiköissä tarjotaan myös päivä- ja yöhoitoa asiakkaiden tarpeen mukaan, joka mahdollistaa mm. omaishoitajien töissä käymisen ja riittävän levon.

Omaishoitajan ansaitsemia lakisääteisiä vapaapäiviä kolme (3) vrk/kk on mahdollista pitää lyhytaikaishoitojaksona Kuntoutuskoti Mäntylässä, Palvelukeskus Iltaruskossa tai palvelusetelillä ostettuna yksityisessä tehostetun palveluasumisen yksikössä.
Viikon mittaisella jaksolla kuluu seitsemän (7) ansaittua lakisääteistä vapaapäivää.

Hoitopäivän hinta:

 • Kuntoutuskoti Mäntylä, sisältäen hoito ja ylläpito, on 44,00 € (ei lasketa maksukattoon)
 • Palvelukeskus Iltarusko, sisältäen hoito ja ylläpito, on 49,60 € (lasketaan maksukattoon), maksukaton täyttymisen jälkeen hinta on 22,80 € hoitopäivältä
 • omaishoitajan vapaan aikainen hinta on 11,60 € vuorokaudelta (ei lasketa maksukattoon)

Lisätietoa paikoista ja varaukset:

 • Ikähelppi
  Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9 – 12
  puh. 044 369 2444

Tervetuloa Kuntoutuskoti Mäntylään
Tervetuloa Palvelukeskus Iltaruskoon

Yksityisessä palveluasumisen yksikössä järjestettävästä lyhytaikaishoidosta on omat säännöksensä.
Lisätietoja ja menettelytapaohjeita saa omaishoidosta vastaavilta viranhaltijoilta:
Ikääntyneiden palvelualue, p. 044 369 1224 tai 044 369 1122
Vammaispalvelut, p. 044 374 3344 tai 044 375 0086