Kotikuntoutus

Kotikuntoutusjakso voidaan aloittaa sairaalasta tai kuntoutusosastolta kotiutuessa tai kotihoidon asiakkaalle esimerkiksi hoitajien pyynnöstä. Kotikuntouksesta löytyy lisätietoa täältä:
Kotikuntoutuksen fysioterapia

Tehostettu kotikuntoutus
Lohjalla on aloitettu maaliskuussa 2018 Roution kotihoidon alueella tehostetun kotikuntoutuksen kehittämishanke. Kehittämistyön tavoitteena on laajentaa toimintaa niin, että vuonna 2019 tehostettua kotikuntoutusta voidaan tarjota koko Lohjan alueella.

Tehostettu kotikuntoutus mahdollistaa asiakkaan nopean kotiutumisen sairaalasta esimerkiksi lonkka- tai polvileikkauksen tai muun äkillisen toimintakyvyn heikkenemisen jälkeen. Jakson pituus on 3-6 viikkoa ja se on pääsääntöisesti tarkoitettu 65v täyttäneille lohjalaisille. Keskeistä on asiakkaan oma arvio toimintakyvystä ja oman tavoitteen asettaminen kuntoutumiselle, esimerkiksi ruuan valmistaminen tai itsenäinen ulkoilu. Kotiutumisen tukena on tarvittaessa mukana kotiutustiimi sekä Roution alueen kotihoito.

Hinnat:
Arviointikäynti on aina asiakkaalle ilmainen. Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille kuntoutuskäynnit ovat maksuttomia. Muulloin kuntoutuskäynti on 9€/kerta.

Lisätietoja tehostetusta kotikuntoutuksesta saat:
Heidi Käpylä, kotikuntouttaja/ toimintaterapeutti, p. 044 3740347, heidi.kapyla@lohja.fi
Tuire Pursiainen, kotiutuvien asiakkaiden fysioterapeutti, p. 044 542 6840, tuire.pursiainen@lohja.fi
Ikähelppi  ma – pe klo 9 – 14, p. 019 369 2444