Tehostettu kotikuntoutus

Kotikuntoutusjakso voidaan aloittaa sairaalasta tai kuntoutusosastolta kotiutuessa tai kotihoidon asiakkaalle esimerkiksi hoitajien pyynnöstä.

Kotikuntoutuksen fysioterapia

Tehostettu kotikuntoutus on tarkoitettu pääasiassa ikääntyneille, jotka eivät vielä ole palveluiden piirissä ja joiden toimintakyky on huonontunut äkillisesti. Tehostetun kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää heidän toimintakykyään niin, että he selviytyvät kotona mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti.

Hinnat:
– Arviointikäynti on maksuton.
– Pelkkä apuvälinearvio tai asunnon esteettömyyden arviointi on maksutonta.
– Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille tehostettu kotikuntoutus on maksutonta.
– Tilapäisen kotihoidon asiakkaille tehostettu kotikuntoutus maksaa 23 €/viikko. Yksittäinen kotikuntoutus käynti maksaa 11 €/kerta.

Omavalvontasuunnitelma Kotiutus- ja kotikuntoutustiimi

Lisätietoja tehostetusta kotikuntoutuksesta saat:
Heidi Käpylä, kotikuntouttaja/ toimintaterapeutti, p. 044 3740347
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Tuija-Liisa Nordling, kotikuntouttaja/ fysioterapeutti, p. 044 3740348
etunimi.sukunimi(a)lohja.fi

Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00