Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria-, kylvetys-, kauppa- ja asiointipalvelu, kuljetuspalvelu, turvapuhelinpalvelu ja päivätoiminta. Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n mukaiset tukipalvelut ovat harkinnanvaraisia. Asiakas saa sovituista tukipalveluista kirjallisen päätöksen. Tukipalveluita voidaan hakea sekä suullisesti tai Lohjan kaupungin sivuilla olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemus Ikääntyneiden palveluihin

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetettava ateria myönnetään iäkkäille ja muutoin toimintakykynsä heikkenemisen johdosta palvelua tarvitseville henkilöille. Ateriapalvelun käyttäminen ei edellytä samanaikaisesti muiden palvelujen käyttämistä.

Ateriapalvelutuottajiin voi tutustua alla olevista linkeistä:
Menumat https://www.menumat.fi/?gclid=EAIaIQobChMI4NSfi_vb9gIVFpCyCh08zgXZEAAYASAAEgLL1_D_BwE

Kotiin kuljetetut ateriat (Mehiläinen)  https://www.mehilainen.fi/kotipalvelu/ateriaali/kotiateriat

Tarkempaa tietoa ateriapalveluiden hakemisesta ja käynnistämisestä saa Ikähelpistä.
Ikähelpin puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00, puh. 044 369 2444.

Turvapuhelin

Turvapuhelin myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella huomioiden asiakkaan toimintakyvyn vajaus, turvattomuus ja yksilöllinen harkinta. Palvelu myönnetään määrärahojen puitteissa ensisijaisesti huonokuntoisille yksinasuville ikäihmisille.

Turvapuhelin myönnetään käyttöön toistaiseksi ja siitä perittävän maksun määräämisessä käytetään varallisuusharkintaa. Tuloina otetaan huomioon vastaavat tulot kuin säännöllisen kotihoidon maksua määrättäessä. Tuloiksi ei kuitenkaan lasketa asumistukea, rintamalisää eikä vammaistukea / eläkettä saavan hoitotukea.

Kylvetyspalvelu

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kotona tapahtuva kylvetysapu sisältyy asiakkaan kuukausimaksuun. Muualla kuin asiakkaan kotona tapahtuva kylvetyspalvelu toteutetaan kotihoidon osoittamassa paikassa kerran viikossa. Kriteerinä palvelun saamiselle ovat peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje.
Kylvetyspalvelun hinta; pelkkä kylvetysapu 10,50 €/kerta, kylvetysapu kuljetuksella 21 €/kerta.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Kotipalvelujen tukipalveluna myönnetään sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja omassa kodissa tai palvelu- tai tukiasunnoissa asuville henkilöille. Kuljetuspalveluista on olemassa erillinen hakulomake.

Uudet asiakkaat hakevat tukipalveluita Ikähelpin kautta.

Yhteystiedot

Ikähelppi  044 369 2444, puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00
Ikähelppiin voi tulla vain ajanvarauksella.
Käyntiosoite:
Vanhusten palvelukeskus
Pentinkulma A-ovi
Ojamonkatu 34
08100 Lohja

Säännöllisen kotihoidon piirissä oleva asiakas voi hakea tukipalveluita suoraan kotihoidolta.

Aluevastaavien yhteystiedot

Mäntynummi – keskusta kotihoito p. 050 5613191

Nummentausta – keskusta kotihoito p. 050 357 7890

Roution – keskusta kotihoito p. 050 3266 509

Länsi – Lohja (Sammatti – Karjalalohja – Nummi – Pusula) p. 044 767 4884

Virkkala – Ojamo kotihoito p. 050 561 3193

Päivätoiminta ja kotihoidon tukipalvelut os. Ojamonkatu 34, 08100 Lohja, p. 050  355 2215