Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon tukipalveluita ovat ateria-, kylvetys-, kauppa- ja asiointipalvelu, kuljetuspalvelu, turvapuhelinpalvelu ja päivätoiminta. Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n mukaiset tukipalvelut ovat harkinnanvaraisia. Asiakas saa sovituista tukipalveluista kirjallisen päätöksen. Tukipalveluita voidaan hakea sekä suullisesti tai Lohjan kaupungin sivuilla olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemus Ikääntyneiden palveluihin

Ateriapalvelut

Kotiin kuljetettava ateria myönnetään iäkkäille ja muutoin toimintakykynsä heikkenemisen johdosta palvelua tarvitseville henkilöille. Ateriapalvelun käyttäminen ei edellytä samanaikaisesti muiden palvelujen käyttämistä.

Turvapuhelin

Turvapuhelin myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja siitä peritään kuukausimaksua sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittämien taksojen mukaisesti. Turvapuhelimeen on saatavilla sekä maksuttomia että maksullisia lisälaitteita ja palveluja.

Kylvetyspalvelu

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kotona tapahtuva kylvetysapu sisältyy asiakkaan kuukausimaksuun. Muualla kuin asiakkaan kotona tapahtuva kylvetyspalvelu toteutetaan kotihoidon osoittamassa paikassa kerran viikossa. Kriteerinä palvelun saamiselle ovat peseytymistilojen puutteellisuus ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje.
Kylvetyspalvelun hinta; pelkkä kylvetysapu 9,60 €/kerta, kylvetysapu kuljetuksella 19,30 €/kerta.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Kotipalvelujen tukipalveluna myönnetään sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja omassa kodissa tai palvelu- tai tukiasunnoissa asuville henkilöille. Kuljetuspalveluista on olemassa erillinen hakulomake.

Uudet asiakkaat hakevat tukipalveluita palveluohjauksen kautta.

Yhteystiedot

Ikähelppi  ma – pe klo 9 – 14 puh 019 369 2444

Ikähelpin neuvonta- ja palvelupisteen käyntiosoite
Vanhusten palvelukeskus
Ojamonkatu 34
08100 Lohja
Avoinna ti klo 9 – 14

Säännöllisen kotihoidon piirissä oleva asiakas voi hakea tukipalveluita suoraan kotihoidolta.

Aluevastaavien yhteystiedot

Mäntynummi – keskusta kotihoito p. 050 5613191

Nummentausta – keskusta kotihoito p. 050 357 7890

Roution – keskusta kotihoito p. 050 3266 509

Länsi – Lohja (Sammatti – Karjalalohja – Nummi – Pusula) p. 044 767 4884

Virkkala – Ojamo kotihoito p. 050 561 3193

Päivätoiminta ja kotihoidon tukipalvelut os. Ojamonkatu 34, 08100 Lohja, p. 050 – 355 2215