Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Kotihoito

Kotihoito tukee asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa hyvää ja turvallista hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa palvelutarpeen arviointiin perustuen.  Kotisairaanhoito sisältyy asiakkaalle annettavaan kotihoitoon lääkärin antamien ohjeiden ja  valvonnan mukaisesti. Asiakkaan yksilöllinen palveluntarve arvioidaan asiakaslähtöisesti hyödyntämällä mm. erilaisia toimintakykymittareita. Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkuuden alkaessa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin perusteella määritellään palvelujen sisältö ja palveluun tarvittava aika. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä tiedot asiakaskäynneistä kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Hoitajien päivittäinen kirjaaminen toteutetaan asiakkaan kotona mobiilisovelluksella. Vastuuhoitajajärjestelmä tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa.

Kotihoidon asiakkaina olevat voivat ottaa suoraan yhteyttä oman alueensa henkilökuntaan tai aluevastaavaan.

Kotihoidon palvelualueet

Palveluihin hakeutuminen

Uudet asiakkaat hakeutuvat palveluntarpeen selvittelyyn palveluohjauksen Ikähelppiin joko yhteydenotolla tai lähettämällä sinne hakemuksen. Hakemuksia on saatavilla Ikähelpistä tai sen voi tulostaa alla olevasta linkistä.  Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja aloitetaan mahdolliset tukipalvelut.  Mikäli asiakas tarvitsee säännöllistä kotihoitoa, siirtyvät hoidon suunnittelu ja toteutus palveluohjaukselta kotihoidolle.
Kotiutustiimi käy erikoissairaanhoidossa ja päivystysosastolla kartoittamassa kotiutuvien  asiakkaiden tilannetta ja suunnittelee asiakkaan jatkohoidon järjestämisen. Mikäli hoidon tarve jatkuu, siirtyy hoitovastuu kotihoidolle kolmikantaneuvottelun (kotiutustiimin jäsen, asiakas, kotihoidon työntekijä) jälkeen.

Hakemus Ikääntyneiden palveluihin

Lisätietoa palveluihin hakeutumisesta:

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse:
• Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (läntinen alue)
o Puhelin: 029 1512 280
o Sähköposti: seniori-info.lansi@luvn.fi
Ota yhteyttä oman alueesi yhteydenottokanaviin.

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.
Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:
• Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Siuntio och Vihti (västra regionen)
o Telefon: 029 1512 280
o E-post: seniori-info.lansi@luvn.fi

Käyntiosoite:
Vanhusten palvelukeskus
Pentinkulma A-ovi
Ojamonkatu 34
08100 Lohja