Kotihoito

Kotihoito tukee asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa hyvää ja turvallista hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa palvelutarpeen arviointiin perustuen.  Kotisairaanhoito sisältyy asiakkaalle annettavaan kotihoitoon lääkärin antamien ohjeiden ja  valvonnan mukaisesti. Asiakkaan yksilöllinen palveluntarve arvioidaan asiakaslähtöisesti hyödyntämällä mm. erilaisia toimintakykymittareita. Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkuuden alkaessa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin perusteella määritellään palvelujen sisältö ja palveluun tarvittava aika. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä tiedot asiakaskäynneistä kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Hoitajien päivittäinen kirjaaminen toteutetaan asiakkaan kotona mobiilisovelluksella. Vastuuhoitajajärjestelmä tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa.

Kotihoidon asiakkaina olevat voivat ottaa suoraan yhteyttä oman alueensa henkilökuntaan tai aluevastaavaan.

Kotihoidon palvelualueet

Palveluihin hakeutuminen

Uudet asiakkaat hakeutuvat palveluntarpeen selvittelyyn palveluohjauksen Ikähelppiin joko yhteydenotolla tai lähettämällä sinne hakemuksen. Hakemuksia on saatavilla Ikähelpistä tai sen voi tulostaa alla olevasta linkistä.  Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne ja aloitetaan mahdolliset tukipalvelut.  Mikäli asiakas tarvitsee säännöllistä kotihoitoa, siirtyvät hoidon suunnittelu ja toteutus palveluohjaukselta kotihoidolle.
Kotiutustiimi käy erikoissairaanhoidossa ja päivystysosastolla kartoittamassa kotiutuvien  asiakkaiden tilannetta ja suunnittelee asiakkaan jatkohoidon järjestämisen. Mikäli hoidon tarve jatkuu, siirtyy hoitovastuu kotihoidolle kolmikantaneuvottelun (kotiutustiimin jäsen, asiakas, kotihoidon työntekijä) jälkeen.

Hakemus Ikääntyneiden palveluihin

Lisätietoa palveluihin hakeutumisesta:
Ikähelppi 044 369 2444. Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00.
Ikähelppiin voi tulla ajanvarauksella.

Ikähelpin käyntiosoite:
Vanhusten palvelukeskus
Pentinkulma A-ovi
Ojamonkatu 34
08100 Lohja