Asiointi ja kulkeminen

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja myönnetään harkinnanvaraisesti henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta :

Kenelle:

1. Hakijalla täytyy olla pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen toimintakykynsä alenemisesta, mutta hakija ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. Myös muistihäiriö voi olla peruste kuljetuspalveluiden myöntämiselle.
2. Kuljetuspalvelu mahdollistaa hakijan kotona asumisen, edistää toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.
3. Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu esimerkiksi omaisten tai läheisten kuljetusavulla eikä julkisella joukkoliikenteellä tai palvelulinjalla.
4. Palvelu on tarkoitettu erityisesti taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville. Hakijan tulotaso- ja varallisuus selvitetään.

Mitä:

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (taksikortti) on tarkoitettu toimintakykyrajoitteisille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.
Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.
Omavastuuosuus on 5,25 euroa / yhdensuuntainen matka.

Vammaispalvelu – ja sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun
tulee muutoksia   

Muutokset astuvat voimaan maanantaina 1.11.2021.
Samalla otetaan käyttöön uudet kuljetuspalvelun asiakas- ja toimintaohjeet.
Jatkossa kuljetuspalveluun liittyvien taksimatkojen ja tilausvälityspalvelun palveluntuottajina toimivat Lähitaksi Oy ja Menevä Oy. Asiakas voi jokaiselle matkalle valita kummalta palveluntuottajalta tilaa taksikuljetuksen.

 

Lisätietoja:
Ikähelppi
Maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00, puh 044 369 2444

 

Kuljetuspalveluhakemus

Lohjan palveluliikenteen aikataulut

Kutsuliikenteen aikataulu