Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Asiointi ja kulkeminen

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja myönnetään harkinnanvaraisesti henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä. Toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta :

Kenelle:

1. Hakijalla täytyy olla pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat hänen toimintakykynsä alenemisesta, mutta hakija ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. Myös muistihäiriö voi olla peruste kuljetuspalveluiden myöntämiselle.
2. Kuljetuspalvelu mahdollistaa hakijan kotona asumisen, edistää toimintakykyä, selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.
3. Hakijan liikkuminen ei riittävästi mahdollistu esimerkiksi omaisten tai läheisten kuljetusavulla eikä julkisella joukkoliikenteellä tai palvelulinjalla.
4. Palvelu on tarkoitettu erityisesti taloudellisesti heikoimmassa asemassa oleville. Hakijan tulotaso- ja varallisuus selvitetään.

Mitä:

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (taksikortti) on tarkoitettu toimintakykyrajoitteisille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja.
Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.
Omavastuuosuus on 5,25 euroa / yhdensuuntainen matka.

Vammaispalvelu – ja sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun
tulee muutoksia   

Muutokset astuvat voimaan maanantaina 1.11.2021.
Samalla otetaan käyttöön uudet kuljetuspalvelun asiakas- ja toimintaohjeet.
Jatkossa kuljetuspalveluun liittyvien taksimatkojen ja tilausvälityspalvelun palveluntuottajina toimivat Lähitaksi Oy ja Menevä Oy. Asiakas voi jokaiselle matkalle valita kummalta palveluntuottajalta tilaa taksikuljetuksen.

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse:
• Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (läntinen alue)
o Puhelin: 029 1512 280
o Sähköposti: seniori-info.lansi@luvn.fi
Ota yhteyttä oman alueesi yhteydenottokanaviin.

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.
Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:
• Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Siuntio och Vihti (västra regionen)
o Telefon: 029 1512 280
o E-post: seniori-info.lansi@luvn.fi

 

Kuljetuspalveluhakemus

Lohjan palveluliikenteen aikataulut

Kutsuliikenteen aikataulu