Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Tukea ja apua kotiin

Kotona asumisen tukeminen

Kun ikäihmisen toimintakyky heikkenee, erilaisten kotiin tarjottavien palveluiden tarve kasvaa. Kotona selviytymistä tukevat monipuoliset tukipalvelut, joita ovat mm. kotiateria-, turva-, kauppa-, kuljetus- tai pesulapalvelut yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Asiakkaan hoito ja palvelut suunnitellaan yhteistyössä niin, että asiakas selviytyy omassa kodissaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja tyytyväisenä. Tukipalvelut järjestetään kaupungin omana toimintana ja yhteistyössä yritysten kanssa.

Kotihoito tukee ikääntyneen hyvää ja turvallista elämää omassa kodissa terveydenhoidon, sairaanhoidon, kotipalvelun, sosiaalityön ja kuntoutuksen avulla. Hoito on tarvittaessa ympärivuorokautista.

Vastuuhoitajajärjestelmän käyttö kotihoidossa tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa.

Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, edistää toimintakyvyn ylläpitämistä, sosiaalista kanssakäymistä ja mahdollistaa omaishoitajan työssä- ja asioilla käyntiä.

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse:
• Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (läntinen alue)
o Puhelin: 029 1512 280
o Sähköposti: seniori-info.lansi@luvn.fi
Ota yhteyttä oman alueesi yhteydenottokanaviin.

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.
Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:
• Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Siuntio och Vihti (västra regionen)
o Telefon: 029 1512 280
o E-post: seniori-info.lansi@luvn.fi