Tukea ja apua kotiin

Kotona asumisen tukeminen

Kun ikäihmisen toimintakyky heikkenee, erilaisten kotiin tarjottavien palveluiden tarve kasvaa. Kotona selviytymistä tukevat monipuoliset tukipalvelut, joita ovat mm. kotiateria-, turva-, kauppa-, kuljetus- tai pesulapalvelut yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Asiakkaan hoito ja palvelut suunnitellaan yhteistyössä niin, että asiakas selviytyy omassa kodissaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja tyytyväisenä. Tukipalvelut järjestetään kaupungin omana toimintana ja yhteistyössä yritysten kanssa.

Kotihoito tukee ikääntyneen hyvää ja turvallista elämää omassa kodissa terveydenhoidon, sairaanhoidon, kotipalvelun, sosiaalityön ja kuntoutuksen avulla. Hoito on tarvittaessa ympärivuorokautista.

Vastuuhoitajajärjestelmän käyttö kotihoidossa tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa.

Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on tukea kotona asumista, edistää toimintakyvyn ylläpitämistä, sosiaalista kanssakäymistä ja mahdollistaa omaishoitajan työssä- ja asioilla käyntiä.

Lisätietoa:
Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00

 

kesä