Palveluihin hakeutuminen

Ikääntyneiden palveluihin hakeudutaan seuraavasti:

Täytä hakemus Ikääntyneiden palveluihin. Palautusohjeet löytyvät lomakkeesta. Suositellaan lomakkeen palauttamista asiointitilin kautta. Tuloselvitys (kotihoitoon ja tehostettuun asumispalveluun ) ja tuloselvitys (tavalliseen asumispalveluun ja palvelusetelin kautta) tarvitaan hakemuksen lisäksi, kun haetaan kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen / vanhainkotiin sekä turvapuhelinta ja kuljetuspalvelua haettaessa.
Tuloselvityslomakkeeseen liitetään aina seuraavat liitteet:
– tiliote tai kopio eläkepäätöksestä ja / tai muista tuloista
– verotuspäätös sisältäen erittelyosan (viimeksi vahvistettu verotus)
– tiliote tai tosite korko- ja/tai osinkotuloista

Mikäli tuloselvitys on tämän vuoden aikana annettu/toimitettu kotihoidon, laitoshoidon tai asumispalvelun maksun määräämistä varten, niin tällöin lomaketta ei tarvitse palauttaa.

Omaishoidon tukea ja kuljetuspalvelua haetaan omalla erillisellä lomakkeella

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2022
Alennushakemus asiakasmaksuihin
Maksualennus lasketaan seuraavasti: Huomioon otettavat tulot – huomioon otettavat menot = laskennallinen vaje. Maksualennus on laskennallisen vajeen suuruinen. Mikäli vajetta ei ole, alennusta ei myönnetä. Huomioon otetaan käytettävissä / realisoitavissa olevat varat.

Ruudulla täytettävät PDF-lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella ja maksuttomalla Adobe Acrobat Reader DC PDF-katseluohjelmalla.

Palveluiden myöntämisen perusteet 2022

Maksujen määräytyminen:
Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen maksut ja maksuperusteet 1.7.2021 alkaen 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ja maksuperusteet 2022
Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut 2022


Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla


Lisätietoja:

Palveluohjaus
Neuvontaa ja ohjausta Ikähelpissä
Puhelinaika ma – pe klo 9 – 12
puh. 044 369 2444

Ikähelpiin voi tulla ajanvarauksella
Käyntiosoite:
Vanhusten palvelukeskus
Pentinkulma
A – ovi
Ojamonkatu 34
08100 Lohja

Tietoa kansalaisten asiointitilistä:

Tietoturvallinen viestintäkanava :  https://www.suomi.fi/etusivu/

Lomakkeet
Hakemuslomake
Tuloselvityslomake (kotihoito ja tehostettu asumispalvelu)
Tuloselvityslomake (tavallinen asumispalvelu ja palvelusetelin kautta)
Asiakasasiakirjojen kopiotilauslomake  
Asiakkaalla on oikeus saada kopioita asiakasasiakirjoistaan. Asiakasasiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Asiakasasiakirjoja koskeva pyyntö toimiteteen osoitteeseen:
Lohjan kaupunki
Ikääntyneiden palvelut
PL 71
08101 Lohja
tai ne voidaan toimittaa asiakkaan omaan yksikköön.