Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Palveluihin hakeutuminen

Ikääntyneiden palveluihin hakeudutaan seuraavasti:

Täytä hakemus Ikääntyneiden palveluihin. Palautusohjeet löytyvät lomakkeesta. Suositellaan lomakkeen palauttamista asiointitilin kautta. Tuloselvitys (kotihoitoon ja tehostettuun asumispalveluun ) ja tuloselvitys (tavalliseen asumispalveluun ja palvelusetelin kautta) tarvitaan hakemuksen lisäksi, kun haetaan kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen / vanhainkotiin sekä turvapuhelinta ja kuljetuspalvelua haettaessa.
Tuloselvityslomakkeeseen liitetään aina seuraavat liitteet:
– tiliote tai kopio eläkepäätöksestä ja / tai muista tuloista
– verotuspäätös sisältäen erittelyosan (viimeksi vahvistettu verotus)
– tiliote tai tosite korko- ja/tai osinkotuloista

Mikäli tuloselvitys on tämän vuoden aikana annettu/toimitettu kotihoidon, laitoshoidon tai asumispalvelun maksun määräämistä varten, niin tällöin lomaketta ei tarvitse palauttaa.

Omaishoidon tukea ja kuljetuspalvelua haetaan omalla erillisellä lomakkeella

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2022
Alennushakemus asiakasmaksuihin
Maksualennus lasketaan seuraavasti: Huomioon otettavat tulot – huomioon otettavat menot = laskennallinen vaje. Maksualennus on laskennallisen vajeen suuruinen. Mikäli vajetta ei ole, alennusta ei myönnetä. Huomioon otetaan käytettävissä / realisoitavissa olevat varat.

Ruudulla täytettävät PDF-lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella ja maksuttomalla Adobe Acrobat Reader DC PDF-katseluohjelmalla.

Palveluiden myöntämisen perusteet 2022

Maksujen määräytyminen:
Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen maksut ja maksuperusteet 1.7.2021 alkaen 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ja maksuperusteet 2022
Kotihoidon- ja tukipalvelujen maksut 2022


Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla


Lisätietoja:
 Muutoksia yhteydenottokanavissa
Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, ikääntymiseen, arkielämään sekä palveluihin (esim. omaishoito, muistisairaudet, asuminen) liittyviin kysymyksiin. Ikääntyneiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa keskitetysti alueen yhden numeron kautta.

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse:
• Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (läntinen alue)
o Puhelin: 029 1512 280
o Sähköposti: seniori-info.lansi@luvn.fi
Ota yhteyttä oman alueesi yhteydenottokanaviin.

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.
Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:
• Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Siuntio och Vihti (västra regionen)
o Telefon: 029 1512 280
o E-post: seniori-info.lansi@luvn.fi

Käyntiosoite: (ajanvarauksella)
Vanhusten palvelukeskus
Pentinkulma
A – ovi
Ojamonkatu 34
08100 Lohja

Tietoa kansalaisten asiointitilistä:
Tietoturvallinen viestintäkanava :  https://www.suomi.fi/etusivu/

Lomakkeet
Hakemuslomake
Tuloselvityslomake (kotihoito ja tehostettu asumispalvelu)
Tuloselvityslomake (tavallinen asumispalvelu ja palvelusetelin kautta)
Asiakasasiakirjojen kopiotilauslomake  
Asiakkaalla on oikeus saada kopioita asiakasasiakirjoistaan. Asiakasasiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Asiakasasiakirjoja koskeva pyyntö toimiteteen osoitteeseen:
Lohjan kaupunki
Ikääntyneiden palvelut
PL 71
08101 Lohja
tai ne voidaan toimittaa asiakkaan omaan yksikköön.