Odotusajat palveluihin


IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUIDEN ODOTUSAJAT LOHJALLA AIKAVÄLILLÄ
HEINÄKUU – JOULUKUU 2019

Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman hyvin kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat. Näitä tiedotuskanavia valittaessa on otettava huomioon iäkkäiden henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Odotusajoista tiedotetaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Lohjan vanhusneuvostolle. Lisäksi tiedote lähetetään lehdistötiedotteena paikallislehdille. Tiedot julkaistaan myös www.lohja.fi sivustolla sekä Lohjan terveysasemien infotauluilla.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluiden odotusajat kuvaavat keskimääräistä odotusaikaa päätöksen teosta siihen, kun iäkäs on saanut hakemansa palvelut. Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.

Kotihoito ja tukipalvelut ovat saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään
7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään kriteereiden täyttyessä viipymättä.
Päivätoiminnan odotusaika keskimäärin 3 kuukautta 6 päivää.
Omaishoidon tuki myönnetään kriteereiden täyttyessä viipymättä.
Tavallinen palveluasuminen keskimääräinen odotusaika 2 kuukautta 15 päivää.
Tehostettu palveluasuminen keskimääräinen odotusaika 1 kuukausi 29 päivää.

Lisätiedot: Päivi Degerholm
Palvelupäällikkö (palveluohjaus ja kotona asumisen tuki)
paivi.degerholm@lohja.fi
050 357 4534

Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla marras- ja joulukuussa 2018 
Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla heinä- joulukuussa 2019
Vuoden keskimääräiset odotusajat ja asiakasmäärät kuukausittain 2019
Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla tammi – kesäkuussa 2020 
Ikääntyneiden sosiaalipalveluiden odotusajat Lohjalla tammi – joulukuussa 2020

 

2021 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Tehostettu
palvelu-asuminen
 

2kk
1pv

 

1kk
26pv

 

2kk
10pv

 

2kk 5pv

Tavallinen
palvelu-asuminen
1kk
9pv
2kk
21pv
2kk 0pv
Päivä-toiminta 1kk 25pv 1kk 3pv  

20pv

1kk
13pv