Odotusajat palveluihin


IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUIDEN ODOTUSAJAT LOHJALLA AIKAVÄLILLÄ

TAMMIKUU – KESÄKUU 2021

Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman hyvin kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat. Näitä tiedotuskanavia valittaessa on otettava huomioon iäkkäiden henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Odotusajoista tiedotetaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Lohjan vanhusneuvostolle. Lisäksi tiedote lähetetään lehdistötiedotteena paikallislehdille. Tiedot julkaistaan myös www.lohja.fi sivustolla sekä Lohjan terveysasemien infotauluilla.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluiden odotusajat kuvaavat keskimääräistä odotusaikaa päätöksen teosta siihen, kun iäkäs on saanut hakemansa palvelut. Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on myönnetty kriteereiden täyttyessä viipymättä.
Omaishoidon tuki on myönnetty myöntämisperusteiden täyttyessä viipymättä.
Kotihoito ja tukipalvelut ovat olleet saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä, keskimäärin palvelu on käynnistynyt 3 päivän kuluessa.
Päivätoiminnan odotusaika on ollut keskimäärin 1 kuukausi 15 päivää.
Tavallisen palveluasumisen odotusaika on ollut keskimäärin 1 kuukausi 22 päivää.
Tehostetun palveluasumisen odotusaika on ollut keskimäärin 2 kuukautta 8 päivää.

Lisätiedot: Päivi Degerholm
Palvelupäällikkö (palveluohjaus ja kotona asumisen tuki)
paivi.degerholm@lohja.fi
050 357 4534

Vuoden-keskimaarainen-odotusaika-ja-asiakasmaara-2019 (S)
Odotusajat tammi – kesäkuussa 2020 (S)
Odotusajat-heinä – joulukuussa 2020 (S) 
Odotusajat tammi – kesäkuussa 2021

 

 

 

2021 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Tehostettu
palvelu-asuminen
 

2kk
1pv

 

1kk
26pv

 

2kk
10pv

 

2kk 5pv

 

2kk
20pv

 

2kk 14pv

 

2kk
19pv

 

2kk
1pv

 

2kk
6pv

Tavallinen
palvelu-asuminen
1kk
9pv
2kk
21pv
2kk 0pv 1kk
28pv
2kk
4pv
2kk
11pv
3kk
8pv
Päivä-toiminta 1kk 25pv 1kk 3pv  

20pv

1kk
13pv
2kk
29pv
1kk 7pv  

2kk

 

1kk
12pv
2kk
11pv