Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Odotusajat palveluihin


IKÄÄNTYNEIDEN SOSIAALIPALVELUIDEN ODOTUSAJAT LOHJALLA AIKAVÄLILLÄ

HEINÄ – JOULUKUU 2022

Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman hyvin kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat. Näitä tiedotuskanavia valittaessa on otettava huomioon iäkkäiden henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Odotusajoista tiedotetaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Lohjan vanhusneuvostolle. Lisäksi tiedote lähetetään lehdistötiedotteena paikallislehdille. Tiedot julkaistaan myös www.lohja.fi sivustolla sekä Lohjan terveysasemien infotauluilla.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluiden odotusajat kuvaavat keskimääräistä odotusaikaa päätöksen teosta siihen, kun iäkäs on saanut hakemansa palvelut. Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on myönnetty kriteereiden täyttyessä viipymättä.
Omaishoidon tuki on myönnetty myöntämisperusteiden täyttyessä viipymättä.
Kotihoito ja tukipalvelut ovat olleet saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä, keskimäärin palvelu on käynnistynyt 3 päivän kuluessa.
Päivätoiminnan odotusaika on ollut keskimäärin 2 kuukautta 20 päivää.
Tavallisen palveluasumisen odotusaika on ollut keskimäärin 2 kuukautta 1 päivää.
Tehostetun palveluasumisen odotusaika on ollut keskimäärin 2 kuukautta 18 päivää.

Lisätiedot: Päivi Degerholm
Palveluyksikköpäällikkö, Kotona asumisen tuki
paivi.degerholm@luvn.fi
050 357 4534

Vuoden-keskimaarainen-odotusaika-ja-asiakasmaara-2019
Odotusajat tammi – kesäkuussa 2020
Odotusajat heinä – joulukuussa 2020  
Odotusajat tammi – kesäkuussa 2021
Odotusajat heinä – joulukuussa 2021  
Odotusajat tammi – kesäkuussa 2022   
Odotusajat heinäkuu – joulukuussa 2022

 

2022 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu      
Pitkäaikainen
Tehostettu

palvelu-asuminen
3kk
9pv
2kk
18pv
2kk
10pv
2kk 13pv 3kk 4pv 2kk 26pv 2kk  22pv 2kk  29pv 3kk  11pv 2kk   9pv  1kk   26pv 2kk    16pv
Pitkäaikainen
palvelu-asuminen
2kk
16pv
2kk
26pv
2kk
10pv
1kk 6pv 2kk 24pv 3kk  1pv 1kk   1pv 2kk  13pv 1k         10pv 2kk    15pv
Päivä-toiminta 3kk
1pv
2kk
24pv
2kk
1pv
3kk
14pv
2kk 2pv 3kk 10pv 2kk  5pv 2kk  7pv 3kk   25pv 3kk    4pv 1kk       25pv 3kk    0pv