Ikääntyneiden palveluiden sosiaalityö

Ikääntyneiden palveluissa sosiaalityön keskeisenä tehtävänä on ikäihmisten palvelutarpeen laaja-alainen arviointi ja kotona selviytymisen tukeminen yhdessä asiakkaan, kotihoidon, omaisten sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Myös asumispalveluyksiköissä asuvat kuuluvat ikääntyneiden palveluiden sosiaalityön piiriin.  Sosiaalityö on edustettuna alueen moniammatillisissa työryhmissä. Asiakastyön lisäksi tavoitteena on kehittää vanhustyötä.

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tehtäviä ovat mm. seuraavat
* palvelutarpeen arviointi kotikäynteinä
* sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
* ohjaus ja neuvonta sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa sekä muissa palveluissa
* avustaminen eri hakemusten teossa

Ikääntyneiden palvelujen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja palvelevat Lohjan alueen ikäihmisiä ja kotihoidon asiakkaita sekä heidän omaisiaan. Henkilökohtaiseen tapaamiseen on varattava vastaanottoaika.

Yhteystiedot
Pirjo Dufva
Sosiaalityöntekijä
044 374 0009
pirjo.dufva@lohja.fi

Markku Korkalo
Sosiaalityöntekijä
044 374 0010
markku.korkalo@lohja.fi

Maarit Ahlstedt
Sosiaaliohjaaja (kotihoidon keskitetyt palvelut)
puh. 044-3742384
maarit.ahlstedt@lohja.fi 

Eija Kyllönen
Sosiaaliohjaaja (kotihoidon keskitetyt palvelut)
puh. 044-3743585
eija.kyllonen@lohja.fi

Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa, voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamies neuvoo sinua tai läheisiäsi sosiaalihuoltolain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies opastaa sinua tarvittaessa muistutuksen ja/tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies ei toimi oikeudellisesti asiakkaiden etujen ajajana, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen toteutumiseksi.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo sinua tai läheisiäsi potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies neuvoo, miten menettelet, kun sinä tai omaisesi on tyytymätön annettuun hoitoon tai saatuun kohteluun. Potilasasiamies opastaa tarvittaessa muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies on puolueeton toimija potilaan etujen ajamiseksi eikä tee päätöksiä tai ota kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan. Potilasasiamiehen palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Potilaan oikeudet