Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen

Palveluiden nykyiset puhelinnumerot vaihtuvat vuoden alusta vaiheittain uusiin. Nykyiset palvelunumerot, jotka löytyvät myös lohja.fi -sivuilta, ovat voimassa kunnes uudet hyvinvointialueen palvelunumerot avataan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakaspalvelu ja vaihde (avataan 2.1.2023) p. 029 151 2000, avoinna arkisin klo 8-16.
Ajankohtaiset tiedot sote-palveluista

Yritykset

Palveluntuottajalle

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja. Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten huollon, varhaiskasvatuksen, vammaispalvelujen, kehitysvammahuollon, vanhushuollon ja päihdehuollon palveluja tai mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sekä muita vastaavia sosiaalihuollon palveluita.

Osa yksityisistä palveluntuottajista toimii yksinomaan markkinoilla tarjoamatta palvelujaan kunnalle. Tällöin niiden asiakasta koskee kuluttajansuojalainsäädäntö.

Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät Lohjan kaupungin omaa palvelutuotantoa. Lisäksi käytössä on palveluseteli.  Lohjan kaupunki toimii alueellaan toimivien sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisena yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa. Aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu kunnallisten ja yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta. Aluehallintovirasto arvioi ja seuraa kuntien ja yksityisten tuottamia sosiaalipalveluja sekä myöntää yksityisten sosiaalipalvelujen luvat.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Tietoa ja ohjeita yksityisille ilmoituksenvaraisille palveluntuottajille

31.3.2016 Tiedote palveluntuottajille
Palveluseteli-ja Ostopalvelujärjästelmään uusia palveluita
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään lomakkeella:https://www.suomi.fi/yritykselle

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

  1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys; 2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta; 3. toimintasuunnitelma; 4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma; 5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys; 6. pelastusviranomaisen lausunto; 7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto; 8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan; 9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä 10. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta

 

Tietoa yhdistyksistä Uusmaalaiset.fi 
Linkki yhdistysten sairaus,terveydenhoito,vammaisuus, sivuille (Uusmaalaiset.fi/lohja./yhteisot/sairaus-vammaisuus-omaishoito-terveydenhoito/ )