Omaishoidon tuen tiedotteet ja linkit

Tiedotteet

 

Tilapäistä tukea omaishoitoperheille 2022

Omaishoidon tuen asiakastyytyväisyyskyselyn palautteet 2022 (hoidettava yli 65 vuotias)