Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaishoidon lakisääteiset vapaat

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan määrä ja järjestelyt

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. (Laki omaishoidon tuesta 937/2005 § 4 §) Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai vaihtoehtoisesti hän voi myös säästää vapaapäiviään ja pitää vapaan pidemmässä jaksossa. Omaishoitajan tulee seurata vapaapäiviensä kertymistä ja kulutusta. Vapaan järjestelyistä sovittaessa pohditaan yksilöllisesti omaishoidettavan ja omaishoitajan tilanteeseen soveltuva omaishoitoa korvaava hoidon muoto. Kaupunki kuitenkin viime kädessä päättää siitä, millä tavoin omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään. Lakisäteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää.

Sopimusomaishoitajien vapaat_2022

Omaishoitajan vapaa-ajan seuranta, lisätiedot, sopimukset ja varaukset omaishoidon koordinaattoreiden kautta

  • Heidi Rantanen, p. 044 369 1224
  • Karita Seuranen, vs. p. 044 369 1122
  • Jonna Savaloja, p. 044 369 2334

Mikäli sinulla ei ole omaishoidon sopimusta Lohjan kaupungin kanssa, sinulla voi olla oikeus vapaisiin sosiaalihuoltolain perusteella (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 §27b). Ota silloin yhteyttä Ikähelppiin: puh. 044 369 2444