Hyödylliset linkit

Lohjalaiset.fi     (tietoa Lohjalaisten  yhdistyksien toiminnasta)

Lohjan vanhusneuvosto

https://www.facebook.com/lohjankaupunki

Sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuus

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen potilasturvallisuus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen potilasturvallisuusopas

Hyvää ikää Lohjalla – Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 2019-2022

Ikäinstituutti