Perhehoito

Ikääntyneiden perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoitaja on perhehoitovalmennuksen käynyt henkilö, joka vastaa asiakkaan hoivan järjestämisestä kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella. Perhehoitoa tarjotaan perhehoitokodissa, jossa perhehoitaja on läsnä ympäri vuorokauden. Perhehoito tarjoaa kiinteän lähiyhteisön, pysyvät ihmissuhteet, jokapäiväisiä kodin askareita, yksilöllistä hoitoa ja turvallisuutta. Perheen arkeen osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä ylläpitävät hyvää elämänlaatua. Perhehoitoon sijoitettu henkilö saa tarpeittensa mukaisen hoidon ja huolenpidon perheenjäsenenä.

Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Lyhytaikainen ympäri- tai osavuorokautinen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen. Kunta vastaa perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta. Perhehoito on avohoitoa, joten perhehoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada perhehoidon lisäksi myös muita tarvitsemiaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotisairaanhoitoa tai kuljetuspalveluja.

Kenelle perhehoito sopii?

Perhehoito sopii ikäihmiselle, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa, mutta joka ei vielä tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa. Erityisen hyvin hoiva perhekodissa sopii ikäihmiselle, joka joutuu olemaan paljon yksin ja kokee turvattomuutta. Perhehoito sopii myös henkilölle jolla on muistisairaus, mutta joka ei tarvitse huolenpitoa ympäri vuorokauden. Vaikka perhehoidossa olevan ikäihmisen tulee pääsääntöisesti pärjätä yöt ilman säännöllistä apua, voi tietoisuus avun saamisesta sitä tarvittaessa luoda levollisuutta ikäihmisen elämään.

Hakeutuminen

Perhehoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä Ikähelppiin tai tekemällä hakemus Ikääntyneiden palveluihin. Sopimusomaishoitajat voivat ottaa yhteyttä omaishoidon koordinaattoriinsa ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoitavaan kotihoitoonsa. Päätöksen perhehoitoon sijoittamisesta tekee kunta. Perhehoitoon pääsy edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Perhehoidon järjestäminen perustuu ikäihmisen tarpeisiin sekä asiakkaan ja omaisten kuulemiseen. Perhehoitoa suunniteltaessa ikäihmiselle, hänen omaisilleen ja perhehoitajalle järjestetään mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Ikähelpin esite
puh. 044 369 2444 maanantaista perjantaihin klo 9-14

Asiakasmaksut perhehoito

Esittelyvideo
Perhehoitoliitto 
Perhekoti Aurinkorinne  

Perhehoitajaksi hakeutuminen

Perhehoitajalla ei tarvitse välttämättä olla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta, mutta hänen tulee olla valmiuksiltaan soveltuva henkilö (tai pariskunta). Tärkeintä on kyky hoivata ja pitää huolta vanhuksista sekä hyvät yhteistyötaidot. Ennen perhehoitajaksi hyväksymistä on käytävä lakisääteinen ennakkovalmennus. Tehtävän edellyttämät valmiudet arvioidaan ennakkovalmennuksessa ennen perhehoitajaksi hyväksymistä. Lohjan kaupunki järjestää perhehoitajan tehtävää harkitseville ennakkovalmennuksen, joka ei sido ryhtymään perhehoitajaksi.

Perhehoitajainfo 27.8.2019, 1.10.2019 ja 14.1.2020 diat
Ennakkotietoa perhehoidosta
Perhehoitajaksi hakevan perustiedot lomake   

Lohjan kaupungin ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon toimintaohje vuonna 2020