Perhehoito

Ikääntyneiden perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoitaja on perhehoidon ennakkovalmennuksen käynyt henkilö, joka vastaa asiakkaan hoivan järjestämisestä kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella.
Perhehoitoa voidaan järjestää perhehoitajan kotona perhekodissa tai hoidettavan kotona.

Perhekodissa perhehoitaja on läsnä ympäri vuorokauden. Perhehoitoon sijoitettu henkilö saa tarpeittensa mukaisen hoidon ja huolenpidon perheenjäsenenä. Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito on lyhytaikaista perhehoitoa, jota voidaan järjestää keston ja ajankohdan puolesta joustavasti ja tarvelähtöisesti. Perhehoito mahdollistaa ikäihmiselle kiinteän lähiyhteisön, pysyvät ihmissuhteet, läsnäoloa ja turvallisuutta. Kodin arkisiin askareisiin osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat ikäihmisen toimintakykyä ja kuntoutumista sekä ylläpitävät hyvää elämänlaatua.

Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Lyhytaikainen ympäri- tai osavuorokautinen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoitajan vapaan aikaiseen sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen. Perhehoidon asiakkaalla on mahdollisuus saada perhehoidon lisäksi myös muita tarvitsemiaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotisairaanhoitoa tai kuljetuspalveluja. Kunta vastaa perhehoidon valvonnasta ja ohjauksesta.

Hakeutuminen

Perhehoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä Ikähelppiin tai tekemällä
hakemus Ikääntyneiden palveluihin. Sopimusomaishoitajat voivat ottaa yhteyttä omaishoidon koordinaattoriinsa ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat hoitavaan kotihoitoonsa. Päätöksen perhehoitoon sijoittamisesta tekee kunta. Perhehoitoon pääsy edellyttää palvelutarpeen kartoitusta. Perhehoidon järjestäminen perustuu ikäihmisen tarpeisiin sekä asiakkaan ja omaisten kuulemiseen. Perhehoitoa suunniteltaessa ikäihmiselle, hänen omaisilleen ja perhehoitajalle järjestetään mahdollisuus tutustua toisiinsa.

Ikähelpin esite
Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Asiakasmaksut perhehoito

Esittelyvideo
Perhehoitoliitto 
Perhekoti Elsen Aurinkorinne (S)

Perhehoitajaksi hakeutuminen

Perhehoitajalla ei tarvitse välttämättä olla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta, mutta hänen tulee olla valmiuksiltaan soveltuva henkilö (tai pariskunta). Tärkeintä on kyky hoivata ja pitää huolta vanhuksista sekä hyvät yhteistyötaidot. Ennen perhehoitajaksi hyväksymistä on käytävä lakisääteinen ennakkovalmennus. Tehtävän edellyttämät valmiudet arvioidaan ennakkovalmennuksessa ennen perhehoitajaksi hyväksymistä. Lohjan kaupunki järjestää perhehoitajan tehtävää harkitseville ennakkovalmennuksen, joka ei sido ryhtymään perhehoitajaksi.

Perhehoitajainfo 27.8.2019, 1.10.2019 ja 14.1.2020 diat
Ennakkotietoa perhehoidosta
Perhehoitajaksi hakevan perustiedot lomake   

Lohjan kaupungin ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon toimintaohje vuonna 2020