Palveluseteli

Palveluseteli on tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluista, joita palvelusetelillä voidaan myöntää. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen kriteerit. Palveluseteli on talousarviossa määrärahasidonnainen palvelu.

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut ovat tavallinen sekä tehostettu palveluasuminen.

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteleitä voidaan myöntää kunnan omana toimintana järjestämän palvelun vaihtoehtona asiakkaille.

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin jälkeen

Asiakkaille ja heidän omaisilleen kerrotaan palvelusetelistä vaihtoehtona samalla, kun asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä voidaan tarjota vaihtoehtona Lohjalla ikäihmisille, jotka ovat ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa ja odottavat palveluasumispaikkaa. Mikäli tehostetun palveluasumisen perusteet eivät täyty, mutta asiakkaan pärjääminen kotiolosuhteissa on haasteellista, voidaan kotihoidon sijasta tarjota tavallisen palveluasumisen palveluseteliä.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muulla tavoin. Valinnan tekemiseksi hänelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset ja ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Lisätietoa palvelusetelistä

Tavallinen palveluasuminen
Ikähelppi 044 369 2444, puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Palveluntuottajarekisteri
Palvelusetelilaskuri tavallinen

Tehostettu palveluasuminen
Ikähelppi 044 369 2444, puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Palveluntuottajarekisteri
Palvelusetelilaskuri tehostettu