Kodinmuutostyöt

Kodissa tehtävät muutostyöt

Muutostyöt voivat helpottaa arjen askareiden hoitamista. Yleisimpiä muutostöitä ovat
kynnysten poistot, luiskien tekemiset, ovien leventämiset ja tukikahvojen asentamiset.

Lisätietoa:
Ikähelppi, p. 044 369 2444