Omavalvontasuunnitelmat

Palvelutalojen omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä asiakkaiden oikeusturvaa. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas saa laadukasta ja turvallista hoitoa. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelujen tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujen tuottajille velvollisuus ottaa käyttöön omavalvonta vuoden 2015 alussa.

Lohjan kaupungin ikääntyneiden palvelujen omavalvontasuunnitelmat  ovat tällä sivulla ja ne löytyvät myös jokaisesta yksiköstä.

Pentinkulma
Kultakodit
Kultakartanot
Petäjäkoti 
Kaisankallio
Tupala ja Kotola 
Niilonpirtti
 Iltarusko

Mäntylä