Asumisyksiköt

Hoiva-asuminen

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköt on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotilaille lohjalaisille, jotka eivät selviydy kotona kotihoidon palvelujen turvin. Hoivayksiköt tarjoavat asukkaille turvallista ja kodikasta asumista sekä yksilöllistä hoivaa vuorokauden ympäri.

Lohjan kaupunki järjestää sekä pitkä- että lyhytaikaista ympärivuorokautista asumispalvelua omana toimintana sekä yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksiköiden asukkaat valitaan SAS-työryhmän (selvitä, arvioi, sijoita) kautta, joka arvioi ikääntyneen kokonaistilanteen ja oikeanlaisen hoidon ja hoivan.

Lisätietoa:
Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista – perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Palvelutalot ja ryhmäkodit

Lohjan vanhusten palvelukeskus (S) (= Pentinkulman, Kultakotien ja Kultakartanon ryhmäkodit), Ojamonkatu 34, 08100 Lohja
Palvelutalo Petäjäkoti (S) Mäntynummenkuja 7, 08500 Lohja
Palvelukoti Kaisankallio (S) Kalevalantie 1, 09220 Sammatti
Palvelukeskus Tupala ja Ryhmäkoti Kotola (S) Toivonkuja 5 ja Toivonkuja 6, 09120 Karjalohja
Niilonpirtti (S) Oilaantie 21, 09810 Nummi
Palvelukeskus Iltarusko (S) Arvelankuja 1, 03850 Pusula

Lyhytaikainen asumispalvelu

Kuntoutuskoti Mäntylä (s) Mäntynummenkuja 11, 08500 Lohja

Lisätietoa muuttajille, linkki:

Muuttajan oppaat

Palveluasuminen ostopalveluna

Yksityisissä asumispalveluyksiköissä asukkaat maksavat asumisestaan vuokran hoitokodille sekä käyttämistään palveluista, hoidosta ja huolenpidosta tulojensa mukaisessa suhteessa kaupungin määrittelemien taksojen mukaan.

Yksityiset vanhusten asumispalveluyksiköt Lohjalla

Attendo Hiidensalmi Sahapiha 2, 08100 Lohja
Attendo Vappula Ansatie 30, 08700 Lohja
Attendo Ventelä Mäntynummenkuja 11, 08500 Lohja  
Mainiokoti Emilia ja Arvid Helsingiuksentie 54 B, 08700 Lohja
Mainiokoti Jusolanlampi Helsingiuksentie 1, 08700 Lohja
Palvelukoti Jokela Saukkolantie 872, 08500 Lohja
Palvelukoti Harjupuisto Helsingiuksentie 54 A, 08700 Lohja

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet (s)

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2022
Alennushakemus asiakasmaksuihin