Asumisyksiköt

Hoiva-asuminen

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköt on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotilaille lohjalaisille, jotka eivät selviydy kotona kotihoidon palvelujen turvin. Hoivayksiköt tarjoavat asukkaille turvallista ja kodikasta asumista sekä yksilöllistä hoivaa vuorokauden ympäri.

Lohjan kaupunki järjestää sekä pitkä- että lyhytaikaista ympärivuorokautista asumispalvelua omana toimintana sekä yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksiköiden asukkaat valitaan SAS-työryhmän (selvitä, arvioi, sijoita) kautta, joka arvioi ikääntyneen kokonaistilanteen ja oikeanlaisen hoidon ja hoivan.

Lisätietoa:
Ikähelppi, p. 044 369 2444

Palvelutalot ja ryhmäkodit

Lohjan vanhusten palvelukeskus (= Pentinkulman, Kultakotien ja Kultakartanon ryhmäkodit),
Ojamonkatu 34, 08100 Lohja
Palvelutalo Petäjäkoti Mäntynummenkuja 7, 08500 Lohja
Palvelukoti Kaisankallio Kalevalantie 1, 09220 Sammatti
Palvelukeskus Tupala ja Ryhmäkoti Kotola Toivonkuja 5 ja Toivonkuja 6, 09120 Karjalohja
Niilonpirtti Oilaantie 21, 09810 Nummi
Palvelukeskus Iltarusko Arvelankuja 1, 03850 Pusula

Lyhytaikainen asumispalvelu

Kuntoutuskoti Mäntylä, Mäntynummenkuja 11, 08500 Lohja

Palveluasuminen ostopalveluna

Yksityisissä asumispalveluyksiköissä asukkaat maksavat asumisestaan vuokran hoitokodille sekä käyttämistään palveluista, hoidosta ja huolenpidosta tulojensa mukaisessa suhteessa kaupungin määrittelemien taksojen mukaan.

Yksityiset vanhusten asumispalveluyksiköt Lohjalla

Attendo Vappula
Attendo Ventelä
Hoitokoti Apilaniitty
Hoivakoti Syysviiru
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Palvelukoti Jokela
Palvelukoti Harjupuisto

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet     
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen
Asiakasmaksujen alennushakemus