Asumisyksiköt

Hoiva-asuminen

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköt on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotilaille lohjalaisille, jotka eivät selviydy kotona kotihoidon palvelujen turvin. Hoivayksiköt tarjoavat asukkaille turvallista ja kodikasta asumista sekä yksilöllistä hoivaa vuorokauden ympäri.

Lohjan kaupunki järjestää sekä pitkä- että lyhytaikaista ympärivuorokautista asumispalvelua omana toimintana sekä yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksiköiden asukkaat valitaan SAS-työryhmän (selvitä, arvioi, sijoita) kautta, joka arvioi ikääntyneen kokonaistilanteen ja oikeanlaisen hoidon ja hoivan.

Lisätietoa:
Ikähelppi 044 369 2444
Puhelinaika maanantaista – perjantaihin klo 9:00 – 12:00

Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden asukkaita voi tavata pääsääntöisesti ulkona

Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Tapaamisten suositellaan ensisijaisesti tapahtuvan ulkona, mutta tarvittaessa tapaamisen voi järjestää myös sisätiloissa. Omaiset voivat tulla tapaamiseen vain terveinä ja oireettomina. Omaiset käyttävät vierailun aikana suu-nenäsuojusta, ja he huolehtivat hyvästä käsihygieniasta. Hoitajat opastavat omaisia suojuksen käytössä sekä hyvässä käsihygieniassa.

Omaisten tulee varata tapaamisaika suoraan asukkaan yksiköstä. Näin vältämme ruuhkat ja myös omaisten turvallisuus säilyy. Asukas voi tavata vierailijoita kerran päivässä, 1-2 vierailijaa kerrallaan. Omaisia ohjeistetaan huolehtimaan myös turvallisesta etäisyydestä (n. 2 metriä). Omaiset eivät voi myöskään vielä avustaa asukkaita ruokailussa, koska tällöin turvallinen etäisyys (n. 2 m) ei toteutuisi.

Jos asukas ei pysty ulkoilemaan, tapaamisia on mahdollista järjestää edelleen esimerkiksi ikkunan tai oven takaa. Myös videopuhelut ovat mahdollisia.
Lisätiedot suoraan asukkaan omasta asumispalveluyksiköstä (yhteystiedot alta palvelutalon linkistä).

Palvelutalot ja ryhmäkodit

Lohjan vanhusten palvelukeskus (= Pentinkulman, Kultakotien ja Kultakartanon ryhmäkodit),
Ojamonkatu 34, 08100 Lohja
Palvelutalo Petäjäkoti Mäntynummenkuja 7, 08500 Lohja
Palvelukoti Kaisankallio Kalevalantie 1, 09220 Sammatti
Palvelukeskus Tupala ja Ryhmäkoti Kotola Toivonkuja 5 ja Toivonkuja 6, 09120 Karjalohja
Niilonpirtti Oilaantie 21, 09810 Nummi
Palvelukeskus Iltarusko Arvelankuja 1, 03850 Pusula

Lyhytaikainen asumispalvelu

Kuntoutuskoti Mäntylä, Mäntynummenkuja 11, 08500 Lohja

Lisätietoa muuttajille, linkki:

Muuttajan oppaat

Palveluasuminen ostopalveluna

Yksityisissä asumispalveluyksiköissä asukkaat maksavat asumisestaan vuokran hoitokodille sekä käyttämistään palveluista, hoidosta ja huolenpidosta tulojensa mukaisessa suhteessa kaupungin määrittelemien taksojen mukaan.

Yksityiset vanhusten asumispalveluyksiköt Lohjalla

Attendo Apilaniitty Peltolantie 23, 09120 Karjalohja
Attendo Vappula Ansatie 30, 08700 Lohja
Attendo Ventelä Mäntynummenkuja 11, 08500 Lohja  
Mainiokoti Emilia ja Arvid Helsingiuksentie 54 B, 08700 Lohja
Mainiokoti Jusolanlampi Helsingiuksentie 1, 08700 Lohja
Palvelukoti Jokela Saukkolantie 872, 08500 Lohja
Palvelukoti Harjupuisto Helsingiuksentie 54 A, 08700 Lohja

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet     

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2020
Alennushakemus asiakasmaksuihin

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskysely asumisyksiköiden asiakkaille
Asiakastyytyväisyyskysely asumisyksiköiden omaisille