Asumiskustannukset

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet 
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ja maksuperusteet

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2022
Alennushakemus asiakasmaksuihin