Asumiskustannukset

Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen maksut ja maksuperusteet 2020
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ja maksuperusteet

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2020  
Alennushakemus asiakasmaksuihin