Asumiskustannukset

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet
Vanhainkodin maksut ja maksuperusteet
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen
Asiakasmaksujen alennushakemus