Asumiskustannukset

Palveluasumisen maksut ja maksuperusteet
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ja maksuperusteet
Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen
Alennushakemus asiakasmaksuihin