Asumiskustannukset

Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen maksut ja maksuperusteet 2021
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ja maksuperusteet

Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen 2021 
Alennushakemus asiakasmaksuihin